Subsidie voor onderwijs aan hoogbegaafden

Minister Slob komt met een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen verder te verbeteren. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet had in het regeerakkoord al aangekondigd dat er dit jaar 15 miljoen euro en daarna 30 miljoen euro per jaar beschikbaar zou komen voor onderwijs aan hoogbegaafden. Slob benadrukt dat passend onderwijs gaat over alle leerlingen met een ondersteunings- of ontwikkelvraag. ‘Dat zijn niet alleen leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook leerlingen met een ondersteuningsvraag die voortkomt uit hun (hoog)begaafdheid’, zo staat in zijn brief.

De subsidie kan volgens de minister bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aanstellen van experts op het gebied van hoogbegaafdheid, of het organiseren van een tussenjaar voor slimme leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Hoe de subsidieregeling er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat het een regeling op basis van 50% cofinanciering betreft.

Meerwaarde

Tussen samenwerkingsverbanden en scholen is hoogbegaafdheid onderwerp van gesprek, ook op dit vlak zijn zij verantwoordelijk voor een dekkend onderwijsaanbod in hun regio. Extra financiering om te werken aan nog beter onderwijs en betere ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen, zowel op de scholen als bovenschools, is welkom. De VO-raad vraagt zich echter af of de subsidieregeling voldoende meerwaarde gaat bieden, omdat deze gebaseerd is op oormerking van middelen en cofinanciering en gepaard gaat met de nodige administratieve lasten.

Terug naar overzicht
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.