Stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

De voortgangsbrief over de verschillende moties rond passend onderwijs is gepubliceerd. De volgende punten over passend onderwijs komen aan de orde:

 • Leerlingenaantallen speciaal onderwijs
 • Onderzoek naar verantwoorde bekostiging onderwijs voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking
 • Onderzoek naar regionale verschillen basisondersteuning
 • Verantwoording door samenwerkingsverbanden
 • Experiment invlechting: intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs
 • Het instellen van onafhankelijk toezicht bij ieder samenwerkingsverband
 • Standaardmodel van verslaglegging door samenwerkingsverbanden
 • Maatwerk bij ondersteuningsbehoefte
 • Onderzoek opting out lwoo
 • Onderzoek naar de regeling ‘culturele minderheden’
 • Evaluatie geschillencommissies

Op de website van de Tweede Kamer vindt u de Kamerbrief en de bijbehorende stukken.

 

Terug naar overzicht
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.