Organisaties passend onderwijs

Bonden en belangenverenigingen

 • Algemene Vereniging Schoolleiders

  Algemene Vereniging Schoolleiders

  www.avs.nl

  Type

  Belangen-vereniging/vakbond

   Organisatie

  Behartigt de belangen van leidinggevenden in het PO

  Sector

  PO

  Doelgroep

  Leidinggevenden in PO

  Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  • Advies op maat over passend onderwijs
  Training Samen verantwoordelijk voor passend onderwijs
  Training onderwijszorg en ontwikkelprofiel

   

   

   

 • CNV Onderwijs

  CNV Onderwijs

  www.cnvo.nl

  Type

  Onderwijsbond

  Organisatie

  Behartigt de belangen van leden in alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO/HBO

  Doelgroep

  Scholen/leraren, (G)MR, OR alle sectoren

  Aanbod

  Publicatie ‘Stap voor stap naar passend onderwijs’. Onderzoek naar stand van zaken invoering en stappenplan
  • Tweewekelijkse nieuwsbrief passend onderwijs

   

   

 • Algemene Onderwijsbond

  Algemene Onderwijsbond

  www.aob.nl

  Type

  Onderwijsbond

  Organisatie

  Behartigt de belangen van leden in alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO/HBO

  Doelgroep

  Scholen/leraren, (G)MR, OR alle sectoren

  Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  Informatiekranten passend onderwijs

   

   

Diversen

Ouders

 • Vanuit autisme bekeken

  Vanuit autisme bekeken

  www.vanuitautismebekeken.nl

  Type

  Informatie voor ouders van kinderen met een afwijkende ontwikkeling en daarmee een afwijkende onderwijsbehoefte.

  Organisatie

  Geeft informatie over passend onderwijs voor leerlingen met autisme aan ouders

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Ouders, onderwijsgevenden, gemeenten, zorginstellingen

  Aanbod

  Website met informatie voor ouders van kinderen met autisme (alle levensgebieden, waaronder onderwijs)
  Informatie over bespreekbaar maken van autisme op school
  Informatie over onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen met autisme

 • Ziezon

  Ziezon

  Ziezon is het landelijk netwerk: ziek zijn en onderwijs

  Voor vragen over de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen kunt u telefonisch contact opnemen met Astrid Zwarts. Zij is van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar op 070-3154105. U kunt haar ook een mail sturen op azwarts@edventure.nu

  p/a EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
  Bezuidenhoutseweg 161
  2594 AG Den Haag
  Tel: 070- 315 41 00
  Fax: 070-315 41 09
  E-mail:  post@ziezon.nl

  Website: www.ziezon.nl

   

   

 • Steunpunt passend onderwijs (ouders)

  Steunpunt passend onderwijs (ouders)

  www.steunpuntpassendonderwijs.nl

  Type

  Website: samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.

  Organisatie

  Geeft informatie over passend onderwijs aan ouders

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

  Aanbod

  • Website met informatie voor ouders over passend onderwijs
  • Informatiegids passend onderwijs voor ouders

   

 • Balans

  Balans

  www.balansdigitaal.nl

  Type

  Ouder-vereniging

  Organisatie

  Informeert en ondersteunt ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

  Aanbod

  Onderdeel van Steunpunt passend onderwijs: website met informatie voor ouders over passend onderwijs
  Informatiegids passend onderwijs voor ouders

   

   

   

 • 5010

  5010

  www.50tienregsvr.nl

  Type

  Website van LOBO, NKO, Ouders & COO, VOO, Balans, Ieder(in)

   Organisatie

  Informatiepunt voor ouders over onderwijs

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

  Aanbod

  • Doorlink naar Steunpunt passend onderwijs: website met informatie voor ouders over passend onderwijs
  Informatiegids passend onderwijs voor ouders

   

   

Samenwerkingsverbanden

Scholings- en ondersteuningsinstituten

 • KPC Groep

  KPC Groep

  www.kpcgroep.nl

  Type

  LPC

  Organisatie

  Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Alle betrokkenen onderwijs

   Aanbod

  • Website: publicaties, instrumenten, trainingen, nieuwsberichten

   

   

   

 • APS

  APS

  www.aps.nl

  Type

  LPC

  Organisatie

  Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Alle betrokkenen onderwijs

   Aanbod

  Website: leergangen, publicaties, brochures, bijeenkomsten

   

 • CPS

  CPS

  www.cps.nl/passendonderwijs

  Type

  LPC

  Organisatie

  Verzorgt professiona-liseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

  Sector

  VVE/PO/VO/MBO/HBO

  Doelgroep

  Alle betrokkenen onderwijs

   Aanbod

  Advies inrichting passend onderwijs
  Methodes differentiëren leraren
  Artikelen
  Praktijkverhaal 

   

   

 • Onderwijsconsulenten

  Onderwijsconsulenten

  www.onderwijsconsulenten.nl

  Type

  Adviesbureau

  Organisatie

  Adviseert en begeleidt scholen en ouders van leerlingen met een beperking bij obstakels in het onderwijs

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Scholen, ouders, samenwerkingsverbanden

   Aanbod

  • Gratis advies en bemiddeling bij obstakels, zoals schorsing, school weigert leerling, meningsverschillen over het handelingsplan
  Werkwijzers voor verschillende vraagstukken
  • Publicaties over kwesties rond geïndiceerde leerlingen
  • Nieuwsbrief (een/twee keer per jaar)

   

 • Fontys

  Fontys

  www.fontys.nl

  Type

  Hogeschool

  Organisatie

  Verzorgt hoger onderwijs en nascholing

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Studenten, leraren/scholen PO en VO

   Aanbod

  Brochure: ‘Passend onderwijs: maatwerk voor ieder kind’
  Eéndaagse workshop passend onderwijs voor schooldirecteuren

   

   

 • Centrum voor nascholing

  Centrum voor nascholing

  www.centrumvoornascholing.nl

  Type

  Nascholingsinstituut

  Organisatie

  Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO/HBO

  Doelgroep

  Leraren, schoolleiders PO, VO, MBO, HBO

   Aanbod

  Training passend onderwijs PO en VO
  Opleiding intern begeleider (post hbo)
  Training omgaan met verschillen in de klas

   

   

Sectororganisaties

Speciale doelgroepen

 • Vanuit autisme bekeken

  Vanuit autisme bekeken

  www.vanuitautismebekeken.nl

  Type

  Informatie voor onderwijsgevenden aan leerlingen met een afwijkende ontwikkeling en daarmee een afwijkende onderwijsbehoefte.

  Organisatie

  Geeft informatie over passend onderwijs voor leerlingen met autisme aan onderwijsgevenden

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Ouders, onderwijsgevenden, gemeenten, zorginstellingen

  Aanbod

  • Informatie over omgaan met autisme op school en in de klas
  • Informatie over creëren van omstandigheden waaronder ook leerlingen met complexe onderwijsbehoefte kunnen leren
  • Informatie over onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen met autisme
  Website met informatie voor ouders van kinderen met autisme (alle levensgebieden, waaronder onderwijs)

 • MEE

  MEE

  www.mee.nl

  Type

  Landelijk instituut

  Organisatie

  Ondersteunt mensen met een beperking

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Ouders, leerlingen

   Aanbod

  Handreiking passend onderwijs scholen
  Folder passend onderwijs voor ouders

   

   

 • Perspectief

  Perspectief

  www.perspectief.nl

  Type

  Kenniscentrum voor inclusie en zeggenschap

  Organisatie

  Zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van leven van (kwetsbare) mensen

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Leraren, leerlingen, ouders

   Aanbod

  Brochure ‘Op weg naar passend onderwijs in een inclusieve samenleving’

   

   

   

   

 • Speciaal gewoon

  Speciaal gewoon

  www.speciaalgewoon.nl

  Type

  Onderzoeksproject KPC Groep

  Organisatie

  Informatie over terugplaatsing van speciaal naar regulier onderwijs (KPC Groep)

  Sector

  PO

  Doelgroep

  Leraren, scholen, samenwerkingsverbanden

   Aanbod

  Handvatten terugplaatsing
  • Informatie en impressies van expertmeetings

   

   

   

   

   

 • Siméa

  Siméa

  www.simea.nl

  Type

  Stichting en vereniging instituten voor doven en slechthorenden.

  Organisatie

  Behartigt belangen van doven en slechthorenden.

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  (V)SO-scholen cluster 2, ouders, samenwerkingsverbanden

   Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  • Op website: beleidsdocumenten passend onderwijs
  Brochure ‘Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2’
  Brochure ‘Onderwijs en ambulante begeleiding cluster 2’
  Handreikingen en goede voorbeelden
  Vragen en antwoorden

   

   

   

   

 • Ieder(in)

  Ieder(in)

  https://iederin.nl

  Type

  Samenwerkingsverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

  Organisatie

  Behartigt belangen van mensen met een handicap/chronische ziekte

   Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

   Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs

   

   

   

 • Visio

  Visio

  www.visio.nl

  Type

  Gespecialiseerd onderwijsinstituut

  Organisatie

  Verzorgt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking, biedt ambulante begeleiding aan leerlingen/leraren in regulier onderwijs

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Leerlingen met een visuele beperking, hun ouders, scholen/ leraren

   Aanbod

  Ambulante begeleiding leerlingen/leraren
  Trainingen/cursussen voor leraren over omgaan met slechtziende/blinde leerlingen

   

   

 • Bartiméus Onderwijs

  Bartiméus Onderwijs

  www.bartimeusonderwijs.nl

  Type

  Gespecialiseerd onderwijsinstituut

  Organisatie

  Verzorgt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking, biedt ambulante begeleiding aan leerlingen/leraren in regulier onderwijs

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Leerlingen met een visuele beperking, hun ouders, scholen/ leraren

   Aanbod

  Ambulante begeleiding leerlingen/leraren
  Trainingen/cursussen voor leraren over omgaan met slechtziende/blinde leerlingen

   

   

Steunpunten/websites passend onderwijs

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Filmpje passend onderwijs

Filmpje passend onderwijs

Bekijk het filmpje met daarin de kernboodschap van passend onderwijs, gemaakt in opdracht van de VO-raad, PO-Raad en VNG.

Organisaties passend onderwijs

Organisaties passend onderwijs

Alle organisaties die actief zijn op het gebied van passend onderwijs, compleet met hun ondersteuningsaanbod, overzichtelijk op een rij.