Organisaties passend onderwijs

Bonden en belangenverenigingen

 • Algemene Vereniging Schoolleiders

  Algemene Vereniging Schoolleiders

  www.avs.nl

  Type

  Belangen-vereniging/vakbond

   Organisatie

  Behartigt de belangen van leidinggevenden in het PO

  Sector

  PO

  Doelgroep

  Leidinggevenden in PO

  Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  • Advies op maat over passend onderwijs
  • Training Samen verantwoordelijk voor passend onderwijs
  Training onderwijszorg en ontwikkelprofiel

   

   

   

 • CNV Onderwijs

  CNV Onderwijs

  www.cnvo.nl

  Type

  Onderwijsbond

  Organisatie

  Behartigt de belangen van leden in alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO/HBO

  Doelgroep

  Scholen/leraren, (G)MR, OR alle sectoren

  Aanbod

  Publicatie ‘Stap voor stap naar passend onderwijs’. Onderzoek naar stand van zaken invoering en stappenplan
  • Tweewekelijkse nieuwsbrief passend onderwijs

   

   

 • Algemene Onderwijsbond

  Algemene Onderwijsbond

  www.aob.nl

  Type

  Onderwijsbond

  Organisatie

  Behartigt de belangen van leden in alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO/HBO

  Doelgroep

  Scholen/leraren, (G)MR, OR alle sectoren

  Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  Informatiekranten passend onderwijs

   

   

Diversen

 • Zorgwijzer

  Zorgwijzer

  www.zorgwijzer.nl

  Type

  Een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen.

  Aanbod

 • Leraar 24

  Leraar 24

  www.leraar24.nl

  Type

  Online platform voor en door leraren

  Organisatie

  Ondersteunt leraren bij de uitvoering van hun beroep

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Leraren in alle sectoren

   Aanbod

  • Video’s en dossier passend onderwijs

   

   

   

 • Kennisnet

  Kennisnet

  www.kennisnet.nl

  Type

  ICT-partner voor het onderwijs

  Organisatie

  Geeft gratis advies over de inzet en implementatie van ICT

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Leraren en scholen voor PO, VO en MBO

   Aanbod

  • Weblog passend onderwijs
  • ICT-toepassingen voor leerlingen met ADHD, autisme, dyscalculie, dyslexie en hoobegaafdheid
  Tips en praktijkvoorbeelden klassenmanagement
  • Publicaties en praktijkvoorbeelden
  Selectie van onderzoeken passend onderwijs

   

   

 • Geschillen passend onderwijs

  Geschillen passend onderwijs

  www.geschillenpassendonderwijs.nl

  Type

  Website (Ministerie OCW, PO Raad, VO-raad)

  Organisatie

  Geeft informatie over oplossingen en procedures bij geschillen tussen ouders en school

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders, PO- en VO scholen, samenwerkingsverbanden

   Aanbod

  • Informatie: wat te doen bij meningsverschillen of conflicten?
  Online wegwijzer bij geschillen (procedures)

   

   

 • College voor de rechten van de mens

  College voor de rechten van de mens

  http://www.mensenrechten.nl/

  Type

  Belangenbehartiger

  Organisatie

  Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Iedereen die zich gediscrimineerd voelt

   Aanbod

  • Op website: informatie over gelijke behandeling en passend onderwijs

   

   

 • VNG

  VNG

  www.vng.nl

  Type

  Vereniging van Nederlandse gemeenten

  Organisatie

  Behartigt belangen en ondersteunt gemeenten

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Gemeenten

   Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  • Handreiking verbinding passend onderwijs en jeugdzorg
  • Animatiefilm passend onderwijs en jeugdzorg (i.s.m. PO Raad en VO Raad)
  Modelprocedure OOGO passend onderwijs (ism PO Raad)

   

   

   

 • Lokale Educatieve Agenda

  Lokale Educatieve Agenda

  www.delokaleeducatieveagenda.nl

  Type

  Instrument voor achterstandenbestrijding

  Organisatie

  Ondersteunt LEA op lokaal niveau

  Sector

  Voorschools/PO/VO

  Doelgroep

  Gemeenten, schoolbesturen, voorschoolse voorzieningen

   Aanbod

  • Op website: relatie tussen LEA en passend onderwijs

Ouders

 • Vanuit autisme bekeken

  Vanuit autisme bekeken

  www.vanuitautismebekeken.nl

  Type

  Informatie voor ouders van kinderen met een afwijkende ontwikkeling en daarmee een afwijkende onderwijsbehoefte.

  Organisatie

  Geeft informatie over passend onderwijs voor leerlingen met autisme aan ouders

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Ouders, onderwijsgevenden, gemeenten, zorginstellingen

  Aanbod

  Website met informatie voor ouders van kinderen met autisme (alle levensgebieden, waaronder onderwijs)
  • Informatie over bespreekbaar maken van autisme op school
  • Informatie over onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen met autisme

 • Ziezon

  Ziezon

  Ziezon is het landelijk netwerk: ziek zijn en onderwijs

  Voor vragen over de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen kunt u telefonisch contact opnemen met Astrid Zwarts. Zij is van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar op 070-3154105. U kunt haar ook een mail sturen op azwarts@edventure.nu

  p/a EDventure, vereniging van onderwijsadviesbureaus
  Bezuidenhoutseweg 161
  2594 AG Den Haag
  Tel: 070- 315 41 00
  Fax: 070-315 41 09
  E-mail:  post@ziezon.nl

  Website: www.ziezon.nl

   

   

 • Steunpunt passend onderwijs (ouders)

  Steunpunt passend onderwijs (ouders)

  www.steunpuntpassendonderwijs.nl

  Type

  Website: samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.

  Organisatie

  Geeft informatie over passend onderwijs aan ouders

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

  Aanbod

  • Website met informatie voor ouders over passend onderwijs

   

 • Balans

  Balans

  www.balansdigitaal.nl

  Type

  Ouder-vereniging

  Organisatie

  Informeert en ondersteunt ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

  Aanbod

  Onderdeel van Steunpunt passend onderwijs: website met informatie voor ouders over passend onderwijs
  • Informatiegids passend onderwijs voor ouders

   

   

   

 • 5010

  5010

  www.50tienregsvr.nl

  Type

  Website van LOBO, NKO, Ouders & COO, VOO, Balans, Ieder(in)

   Organisatie

  Informatiepunt voor ouders over onderwijs

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

  Aanbod

  • Doorlink naar Steunpunt passend onderwijs: website met informatie voor ouders over passend onderwijs
  • Informatiegids passend onderwijs voor ouders

   

   

Samenwerkingsverbanden

 • Rotterdam e.o

  Rotterdam e.o

  www.koers-vo.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Rotterdam e.o.

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Filmpjes
  • Documentatie
  • Onderwijsloket voor zorgleerlingen
  • Pilot intake
  • Overzicht zorgprofielen
  • Bijeenkomsten

   

   

 • Midden Holland en Rijnstreek

  Midden Holland en Rijnstreek

  www.swv-vo-mhr.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Midden-Holland en Rijnstreek

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Nieuwsbrief
  • Beleidsadvies n.a.v. webenquête

   

 • Leiden

  Leiden

  www.swvvo2801.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Leiden

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Loket passend onderwijs: advies en consultatie
  Handelingwijzers
  • Procedure overgang PO-VO

   

 • Amsterdam en Diemen

  Amsterdam en Diemen

  www.swvadam.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Amsterdam en Diemen

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Proeftuinen/nieuwe werkwijze
  • Overzicht stoornissen en leerbelemmeringen A t/m Z
  • Overzicht zorgstructuur
  • Procedures

   

 • Waterland

  Waterland

  www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Waterland

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Scholingsaanbod
  • Nieuwsbrief
  Formulieren en checklist
  • Overzicht regionale voorzieningen

   

 • Zuid Kennemerland

  Zuid Kennemerland

  www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Brochure veranderde perspectief zorgleerling
  • Ondersteuningsplan voorbeeld

   

 • Noord Kennemerland

  Noord Kennemerland

  www.swvnoord-kennemerland.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Noord Kennemerland

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Documenten

 • West Friesland

  West Friesland

  www.swvvowestfriesland.nl

  Type

  Vereniging Samenwerkingsverband VO West-Friesland

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Ondersteuningsplan

 • Zuid Utrecht

  Zuid Utrecht

  www.lzvo.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Utrecht

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Folder

   

   

 • Utrecht west

  Utrecht west

  www.swvvo-ruw.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Utrecht West

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Digitale nieuwsbrief
  • POVO procedure
  • Verschillende filmpjes o.a. in gesprek met ouders en leerlingen over verbeterpunten
  • Info voor ouders over bijv. dyslexie, hoogbegaafdheid, etc

   

   

 • Eemland

  Eemland

  www.passendonderwijseemland.nl/2013

  Type

  Samenwerkingsverband Eemland

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Downloads
  Magazine

   

   

   

 • Rivierenland

  Rivierenland

  www.swvrivierenland.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Gelderse rivierengebied

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Downloads
  PO VO wegwijzer

   

   

 • Nijmegen

  Nijmegen

  www.samenwerkingsverbandvo.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Nijmegen

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Formulieren

   

 • Arnhem Betuwe Veluwe (25.06)

  Arnhem Betuwe Veluwe (25.06)

  http://swv2506.nl/

  Type

  Samenwerkingsverband regio Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Renkum

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

   

   

   

 • Slinge-Berkel

  Slinge-Berkel

  swvslingeberkel.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Slinge-Berkel

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  • Aanmelden zorgleerlingen
  • Jaarverslagen en beleidsplannen

   

   

 • Aandacht+

  Aandacht+

  www.aandachtplus.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Lesterland, Urk en Noord-oostpolder

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  Vragenlijsten

   

 • Almere

  Almere

  www.passendonderwijs-almere.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Almere

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  Meest gestelde vragen algemeen
  Meest gestelde vragen scholen
  Meest gestelde vragen ouders
  • Voor scholen verschillende formulieren en nieuwsbrieven voor de ouders 

   

 • Groningen stad

  Groningen stad

  www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/

  Type

  Samenwerkingsverband Groningen

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  Model Indiceren en arrangeren CvA
  Documenten aanmelden en toelatingsbeleid VO

   

 • Groningen Ommeland

  Groningen Ommeland

  www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-02

  Type

  Samenwerkingsverband Groningen Ommeland

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   

 • Sterk VO

  Sterk VO

  www.sterkvo.nl

  Type

  Samenwerkingsverband Utrecht/ Stichtse Vecht

  Organisatie

  Realiseert passend vo-onderwijs in de regio

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, scholen, professionals, gemeenten, ouders, leerlingen, ondersteuningsplanraad

   Aanbod

  Instrumenten/documenten organisatie samenwerkingsverband
  Beleidsdocumenten passend onderwijs
  Bestuursinstrumenten/documenten samenwerkingsverband
  Toolbox communicatie

   

   

   

Scholings- en ondersteuningsinstituten

 • KPC Groep

  KPC Groep

  www.kpcgroep.nl

  Type

  LPC

  Organisatie

  Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Alle betrokkenen onderwijs

   Aanbod

  • Website: publicaties, instrumenten, trainingen, nieuwsberichten

   

   

   

 • APS

  APS

  www.aps.nl

  Type

  LPC

  Organisatie

  Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Alle betrokkenen onderwijs

   Aanbod

  • Website: leergangen, publicaties, brochures, bijeenkomsten

   

 • CPS

  CPS

  https://www.cps.nl/

  Type

  LPC

  Organisatie

  Verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor alle onderwijssectoren

  Sector

  VVE/PO/VO/MBO/HBO

  Doelgroep

  Alle betrokkenen onderwijs

   Aanbod

  • Advies inrichting passend onderwijs
  • Methodes differentiëren leraren
  • Artikelen
  • Praktijkverhaal

   

   

 • Onderwijsconsulenten

  Onderwijsconsulenten

  www.onderwijsconsulenten.nl

  Type

  Adviesbureau

  Organisatie

  Adviseert en begeleidt scholen en ouders van leerlingen met een beperking bij obstakels in het onderwijs

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Scholen, ouders, samenwerkingsverbanden

   Aanbod

  • Gratis advies en bemiddeling bij obstakels, zoals schorsing, school weigert leerling, meningsverschillen over het handelingsplan
  • Werkwijzers voor verschillende vraagstukken
  • Publicaties over kwesties rond geïndiceerde leerlingen
  • Nieuwsbrief (een/twee keer per jaar)

   

 • Fontys

  Fontys

  www.fontys.nl

  Type

  Hogeschool

  Organisatie

  Verzorgt hoger onderwijs en nascholing

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Studenten, leraren/scholen PO en VO

   Aanbod

  Opleidingen en cursussen over passend onderwijs

Sectororganisaties

 • LECSO

  LECSO

  www.lecso.nl

  Type

  Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs

  Organisatie

  Behartigt belangen en ondersteunt SO/SVO scholen

  Sector

  SO/SVO

  Doelgroep

  Besturen SO/SVO

  Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  • Op website: documenten passend onderwijs
  Regionale bijeenkomsten over passend onderwijs

   

   

 • MBO-Raad

  MBO-Raad

  www.mboraad.nl

  Type

  Brancheorganisatie MBO

  Organisatie

  Behartigt belangen en ondersteunt het MBO

  Sector

  MBO

  Doelgroep

  Besturen en MBO-opleidingen

  Aanbod

  Themabijeenkomsten passend onderwijs
  Brochures passend onderwijs
  Praktijkvoorbeelden
  • Referentiekader voor schoolbesturen (i.s.m. VO-raad, PO-raad, AOC-Raad)

   

 • AOC-Raad

  AOC-Raad

  www.aocraad.nl

  Type

  Brancheorganisatie AOC’s

  Organisatie

  Behartigt belangen AOC’s

  Sector

  AOC

  Doelgroep

  AOC’s

  Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  • Referentiekader voor schoolbesturen (i.s.m. VO-raad, MBO-raad, PO-Raad)

   

 • PO-Raad

  PO-Raad

  www.poraad.nl

  Type

  Sectororganisatie PO

  Organisatie

  Behartigt belangen en ondersteunt scholen voor PO, SO en SVO

  Sector

  PO, SO, SVO

  Doelgroep

  Besturen PO, SO, SVO

  Aanbod

  Informatie: wetgeving, onderwijsondersteuning, organisatie, personeel, financiën, instrumenten
  Planningskader
  Referentiekader voor schoolbesturen (i.s.m. VO-raad, MBO-raad, AOC Raad)
  • Conferenties, studiedagen, netwerkbijeenkomsten

   

 • VO-raad

  VO-raad

  www.vo-raad.nl

  Type

  Sectororganisatie VO

  Organisatie

  Behartigt belangen en ondersteunt VO-scholen

  Sector

  VO

  Doelgroep

  Besturen, VO-scholen

  Aanbod

  • Op website beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  Referentiekader voor schoolbesturen (i.s.m. PO-Raad, MBO-Raad, AOC-Raad)
  • Steunpunt passend onderwijs VO

Speciale doelgroepen

 • Vanuit autisme bekeken

  Vanuit autisme bekeken

  www.vanuitautismebekeken.nl

  Type

  Informatie voor onderwijsgevenden aan leerlingen met een afwijkende ontwikkeling en daarmee een afwijkende onderwijsbehoefte.

  Organisatie

  Geeft informatie over passend onderwijs voor leerlingen met autisme aan onderwijsgevenden

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Ouders, onderwijsgevenden, gemeenten, zorginstellingen

  Aanbod

  • Informatie over omgaan met autisme op school en in de klas
  • Informatie over creëren van omstandigheden waaronder ook leerlingen met complexe onderwijsbehoefte kunnen leren
  • Informatie over onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen met autisme
  • Website met informatie voor ouders van kinderen met autisme (alle levensgebieden, waaronder onderwijs)

 • MEE

  MEE

  www.mee.nl

  Type

  Landelijk instituut

  Organisatie

  Ondersteunt mensen met een beperking

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Ouders, leerlingen

   Aanbod

  Handreiking passend onderwijs scholen
  Folder passend onderwijs voor ouders

   

   

 • Perspectief

  Perspectief

  www.perspectief.nl

  Type

  Kenniscentrum voor inclusie en zeggenschap

  Organisatie

  Zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van leven van (kwetsbare) mensen

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Leraren, leerlingen, ouders

   Aanbod

  • Brochure ‘Op weg naar passend onderwijs in een inclusieve samenleving’

   

   

   

   

 • Speciaal gewoon

  Speciaal gewoon

  www.speciaalgewoon.nl

  Type

  Onderzoeksproject KPC Groep

  Organisatie

  Informatie over terugplaatsing van speciaal naar regulier onderwijs (KPC Groep)

  Sector

  PO

  Doelgroep

  Leraren, scholen, samenwerkingsverbanden

   Aanbod

  Handvatten terugplaatsing
  • Informatie en impressies van expertmeetings

   

   

   

   

   

 • Siméa

  Siméa

  www.simea.nl

  Type

  Stichting en vereniging instituten voor doven en slechthorenden.

  Organisatie

  Behartigt belangen van doven en slechthorenden.

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  (V)SO-scholen cluster 2, ouders, samenwerkingsverbanden

   Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs
  • Op website: beleidsdocumenten passend onderwijs
  Brochure ‘Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2’
  Brochure ‘Onderwijs en ambulante begeleiding cluster 2’
  Handreikingen en goede voorbeelden
  Vragen en antwoorden

   

   

   

   

 • Ieder(in)

  Ieder(in)

  https://iederin.nl

  Type

  Samenwerkingsverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

  Organisatie

  Behartigt belangen van mensen met een handicap/chronische ziekte

   Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

   Aanbod

  • Op website: beleidsontwikkelingen passend onderwijs

   

   

   

 • Visio

  Visio

  www.visio.nl

  Type

  Gespecialiseerd onderwijsinstituut

  Organisatie

  Verzorgt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking, biedt ambulante begeleiding aan leerlingen/leraren in regulier onderwijs

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Leerlingen met een visuele beperking, hun ouders, scholen/ leraren

   Aanbod

  Ambulante begeleiding leerlingen/leraren
  Trainingen/cursussen voor leraren over omgaan met slechtziende/blinde leerlingen

   

   

 • Bartiméus Onderwijs

  Bartiméus Onderwijs

  www.bartimeusonderwijs.nl

  Type

  Gespecialiseerd onderwijsinstituut

  Organisatie

  Verzorgt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking, biedt ambulante begeleiding aan leerlingen/leraren in regulier onderwijs

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Leerlingen met een visuele beperking, hun ouders, scholen/ leraren

   Aanbod

  Ambulante begeleiding leerlingen/leraren
  • Trainingen/cursussen voor leraren over omgaan met slechtziende/blinde leerlingen

   

   

Steunpunten/websites passend onderwijs

 • Steunpunt passend onderwijs (ouders)

  Steunpunt passend onderwijs (ouders)

  www.steunpuntpassendonderwijs.nl

  Type

  Website: samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.

  Organisatie

  Geeft informatie over passend onderwijs aan ouders

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

  Aanbod

  • Website met informatie voor ouders over passend onderwijs

   

 • Landelijk Steunpunt ZAT

  Landelijk Steunpunt ZAT

  www.zat.nl

  Type

  Landelijk Steunpunt Zorg- en adviesteams NJI

   Organisatie

  Ondersteunt (opzet van) zorg- en adviesteams (ZAT)

  Sector

  PO/VO/MBO

  Doelgroep

  Scholen, gemeenten, betrokken instellingen

  Aanbod

  • Informatie en instrumenten (opzet) ZAT
  • Inventarisatie documenten passend onderwijs

 • Rijksoverheid

  Rijksoverheid

  www.rijksoverheid.nl/passend-onderwijs

  Type

  Website overheid

  Organisatie

  Geeft informatie over wet- en regelgeving passend onderwijs

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  PO- en VO-scholen, samenwerkingsverbanden, ouders

  Aanbod

  • Informatie over de wet- en regelgeving
  Documenten en publicaties
  Vragen en antwoorden

   

   

 • NWOI

  NWOI

  www.netwerkouderinitiatieven.nl

  Type

  Ouder-organisatie

  Organisatie

  Behartigt belangen van ouders in het kader van passend onderwijs

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Ouders

  Aanbod

  Kennisbank passend onderwijs
  • Regionale informatiebijeenkomsten voor ouders
  • Ondersteunt activiteiten die positie ouders versterken

   

 • Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

  Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

  www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

  Type

  Steunpunt

  Organisatie

  Biedt kosteloos ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  Medezeggenschapsraden, directies, bestuurders, leraren, ouders, leerlingen

  Aanbod

  Producten: handreikingen, modellen, begeleidingsmogelijkheden medezeggenschap en ondersteuningsplanraad.
  Diensten: voorlichting, advies en ondersteuning medezeggenschap en ondersteuningsplanraad.
  • Advies en ondersteuning directies en bestuurders bij oprichting ondersteuningsplanraad.
  • Website achterbancommunicatie over ondersteuningsplanraad. Voor elk samenwerkingsverband is een webfaciliteit (eigen website) beschikbaar (ook aan te vragen voor ouderinitiatieven en andere medezeggenschapsraden).
  Handreikingen en voorbeelddocumenten medezeggenschap passend onderwijs.
  Helpdesk medezeggenschap passend onderwijs

   

   

 • Passend Onderwijs (Ministerie van OCW)

  Passend Onderwijs (Ministerie van OCW)

  www.passendonderwijs.nl

  Type

  Website. Onder verantwoordelijkheid van OCW i.s.m. PO-Raad, VO-raad, AOC Raad en MBO Raad.

  Organisatie

  Geeft informatie over alle aspecten van passend onderwijs

  Sector

  PO/VO

  Doelgroep

  PO- en VO-scholen, samenwerkingsverbanden, ouders

  Aanbod

  • Website www.passendonderwijs.nl
  • Maandelijkse digitale nieuwsbrief
  Toolkit met praktische instrumenten en documenten
  Praktijkvoorbeelden
  • Documenten voor samenwerkingsverbanden betreffende communicatie over passend onderwijs

   

   

   

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.