Programma netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording passend onderwijs

8 maart 2018

 

Ochtend: actualiteiten en nieuws

Actualiteiten (met o.a. de volgende onderwerpen):

 • Jaarrekening conform nieuw vastgesteld format
 • Kengetallen passend onderwijs
 • Toezicht inspectie op vermogen en reactie Q en A minister Slob
 • Instemmingsrecht hoofdlijnen begroting voor medezeggenschap, beleidsreactie 2e kwartaal 2018
 • Bekostiging onderwijs en zorg
 • Informatie over verzuimbeleid
 • Groei so-sbo/vso
 • Nieuw ondersteuningsplan
 • Uitspraken geschillencommissie: jurisprudentie (voorbeelden), evaluatie geschillencommissie
 • Lwoo
 • Aanpassingen kijkdoos

Nieuws vanuit de raden:

 • Brief door VO-raad aan samenwerkingsverbanden (VO-raad)
 • Dashboard (VO-raad)
 • Succes van passend onderwijs: vragen ook inhoudelijk bespreken (PO-Raad)
 • Onafhankelijk toezicht SWV (PO-Raad)

Middag: verevening

 • Vereveningsopdracht:
  • Inhoudelijke analyse
  • Conclusie analyse
 • Presentatie van goede voorbeelden
 • Uiteen in groepen
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.