Onderzoeksrapport Onderwijs en vriendschappen verschenen

De koepels van de cliëntenorganisaties (IederIn, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland) vroegen zich af of het uitmaakt of leerlingen met en zonder beperkingen samen naar school gaan. Het antwoord op deze vraag speelt een rol in de discussie over inclusief onderwijs. De drie organisaties hebben onderzocht hoe leerlingen het onderwijs ervaren op reguliere en speciale scholen en of het type onderwijs gevolgen heeft voor het sociale netwerk van deze leerlingen.

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • leerlingen die naar het regulier onderwijs gaan een grotere, bredere en meer diverse vriendenkring hebben dan leerlingen binnen het speciaal onderwijs. Een derde van de leerlingen ervaart gevoelens van eenzaamheid en/of voelt zich niet gewaardeerd. Hierin is geen verschil te zien tussen de verschillende schooltypes. Leerlingen in het regulier basisonderwijs krijgen vaker hulp van anderen dan in het regulier voortgezet onderwijs.
  • leerlingen met een beperking of chronische ziekte welkom zijn op 4 van de 5 scholen. Bij de conclusies wordt niet vermeld welke ondersteuningsvraag deze leerlingen hebben en of die beantwoord kan worden door de betreffende school.
  • één op de vier leerlingen ervaart dat er op school geen aandacht is voor pesten.
  • de meerderheid van de ouders aan geeft serieus genomen te worden door de school. Daar waar het contact moeizaam is, wordt de ondersteuning als minder passend ervaren.

Dit onderzoek geeft een aardig beeld van het belang van het gevoel om erbij te horen, aandacht te schenken aan het contact met ouders en een veilige schoolomgeving. U kunt hier het volledige rapport downloaden.

Terug naar overzicht
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.