Ondersteuning op maat

Wij adviseren en informeren u over het vormgeven van passend onderwijs. Op onze website vindt u uitgebreide kennisdossiers met per thema handige informatie, veelgestelde vragen en tools, zoals handreikingen. Verder kunt u contact opnemen met onze gratis helpdesk voor ondersteuning (bijvoorbeeld een visitatietraject) of praktijkvragen. Daarnaast organiseren wij regelmatig bijeenkomsten waarbij u met collega’s of experts in gesprek kunt gaan over actuele vraagstukken.

Scan Passend Onderwijs & gesprek op maat

Benieuwd naar de stand van zaken van passend onderwijs op uw school? Doe de scan!

De Scan Passend Onderwijs geeft u aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. De gesprekshandleiding geeft u handvatten voor dit gesprek en bevat tips om tot een werkplan met actiepunten te komen. Ruim 300 scholen hebben deze scan ingevuld!

Adviesgesprek

Indien gewenst kunt een adviesgesprek aanvragen met een expert van het steunpunt. Op basis van de uitkomsten van de scan gaat deze expert met u in gesprek en helpt u om de vervolgstappen te concretiseren. Deze kritische vriend beschikt over brede kennis over passend onderwijs, ondersteunend materiaal en goede voorbeelden. Bij interesse voor dit gesprek op maat, vult u dit aanvraagformulier in en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs

De Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs (COP) levert uw school en/of samenwerkingsverband veel nuttige informatie op over hoe de ondersteuning in uw school verder kan worden versterkt. Ter voorbereiding op de visitatie vult uw school de Ondersteuningsscan in. De visitatie zelf wordt uitgevoerd door een visitatieteam en na afloop bespreekt u in teamverband hoe de uitkomsten van de visitatie om te zetten zijn in acties.

Interesse?

Heeft u interesse in deelname aan een COP? Hier leest u meer over de COP, in dit draaiboek vindt u alle informatie en na het invullen van dit aanvraagformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Samenwerking onderwijs - jeugd

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen, thuis, op school en in de vrije tijd. Die kansen stijgen als professionals en organisaties samen een passend aanbod van onderwijs, opvoeding, ondersteuning en hulp ontwikkelen. Het realiseren van één kind, één gezin, één plan vraagt van professionals en bestuurders nog veel schakelen. Met elkaar, zodat er één gedeelde missie ontstaat.

De Werkagenda verbinding onderwijs – jeugdhulp is er om die regionale samenwerking tussen gemeenten, scholen en aanbieders van jeugdhulp op gang te brengen en te versnellen. Onze experts gaan graag met u in gesprek over uw vraag. Ze kennen de spelregels, de wetgeving en de financiële stromen.

Heeft u vragen over de verbinding onderwijs – jeugdhulp? Kijk op www.onderwijsjeugd.nl of neem contact op met onze gratis helpdesk via telefoon of mail.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.