Bijeenkomsten

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert bijeenkomsten over verschillende onderwerpen voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Informatie, inspiratie en kennisuitwisseling staan centraal. Binnenkort vindt u hier een overzicht van de bijeenkomsten.

24 november 2017Uitnodiging Inspiratie-estafette onderwijs – jeugd: Enschede

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven. Op 24 november is de Alles-in-één-school De Zuidsprong in Enschede aan de beurt. (meer…)

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.