Bijeenkomsten

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert bijeenkomsten over verschillende onderwerpen voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Informatie, inspiratie en kennisuitwisseling staan centraal. Binnenkort vindt u hier een overzicht van de bijeenkomsten.

5 oktober 2017Tweedaagse samenwerkingsverbanden 5&6 okt

Samen leren leven: werken aan een inclusieve maatschappij

Doelgroep: Schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren, ouders.

Georganiseerd door: leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, de PO-Raad en de VO-raad.

Passend onderwijs geeft ruimte om te werken aan een inclusieve maatschappij. Ruimte die schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en partners kunnen én willen benutten. Het uiteindelijke doel, een samenleving waarin diversiteit vanzelfsprekend is en gewaardeerd wordt. Waarin iedereen kansen krijgt om de eigen talenten te ontplooien. (meer…)

27 oktober 2017Uitnodiging Inspiratie-estafette onderwijs – jeugd

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven. Op 27 oktober zijn Gemeente Rotterdam en SWV Rotterdam aan de beurt.

(meer…)

13 november 2017Informatiebijeenkomst samenwerking vo en vso

Op 13 november organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO een informatiebijeenkomst over de samenwerking tussen het vo en het vso. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Praktische informatie

Datum: 13 november 2017
Tijd: wordt nader bekend gemaakt
Locatie: Eduwiek, Voltastraat 27, Hoogeveen
Voor wie: Voor teamleiders, directeuren en bestuurders van vo- en vso-scholen en samenwerkingsverbanden
Kosten: Deze bijeenkomst is gratis
Aanmelden: wordt nader bekend gemaakt

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.