Nieuws

Het laatste nieuws over passend onderwijs voor u op een rij

Nieuwe module model meerjarenbegroting swv

De module model meerjarenbegroting is weer geüpdatet. Deze module betreft versie 5.1 van het begrotingsmodel. In deze module is vergeleken […]

Lees meer

Onderzoeksrapport Onderwijs en vriendschappen verschenen

De koepels van de cliëntenorganisaties (IederIn, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland) vroegen zich af of het uitmaakt […]

Lees meer

Nieuw privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking; dit is de Europese privacy regelgeving die vanaf […]

Lees meer

Rapportage voortgangsonderzoek opting out lwoo 2018

Recent is de tweede voortgangsrapportage verschenen over het onderzoek naar opting out lwoo. Sinds 1 januari 2016 zijn zesentwintig samenwerkingsverbanden […]

Lees meer

Stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

De voortgangsbrief over de verschillende moties rond passend onderwijs is gepubliceerd. De volgende punten over passend onderwijs komen aan de […]

Lees meer

Gezocht: leden voor de Werkgroep Vernieuwen OSO-standaard

De Werkgroep Vernieuwen OSO-standaard is een nog op te zetten tijdelijke werkgroep van Kennisnet. Deze werkgroep speelt een belangrijke rol […]

Lees meer

Veilig overdragen van leerlinggegevens tussen school en swv

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dient de school een aanvraag in bij het swv. Via OSO kunt u […]

Lees meer

Special ‘Governance passend onderwijs’ toont bewuste verscheidenheid in governance

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een speciale editie van ‘Verrassend Passend’ uitgegeven over de governance van samenwerkingsverbanden. Deze uitgave bevat […]

Lees meer

‘Wij zullen segregatie in het onderwijs steeds minder gaan accepteren’

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) waakt over de invoering van inclusief onderwijs in Nederland. ‘Ik denk […]

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.