Nieuws

Het laatste nieuws over passend onderwijs voor u op een rij

Subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s po-vo

Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat ook zo […]

Lees meer

VO-raad prijst bestuurders Ambelt voor integratie speciaal onderwijs

Op maandag 3 juli vond het minisymposium Koers Kiezen in Passend Onderwijs plaats in Zwolle. Ter ere van de afronding […]

Lees meer

VO-raad: Schrijf organisatievorm toezicht passend onderwijs niet voor

Geef samenwerkingsverbanden de ruimte om zelf goede governance – waaronder goed intern toezicht – te organiseren. Hiervoor pleit de VO-raad in een […]

Lees meer

Vernieuwde website Onderwijs-Jeugd

De verbinding onderwijs-jeugd werkt hard aan het versterken van de lijnen tussen gemeenten, onderwijs en jeugdhulp. Onder meer uitvoerende professionals, […]

Lees meer

Bijeenkomst over opting out lwoo op 20 september 2017

Op 20 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out […]

Lees meer

Start Expertisepunt LOB VO-MBO

Op 1 juli 2017 start het Expertisepunt LOB VO-MBO. Het volgt de Stimuleringsprojecten LOB in het VO en het MBO […]

Lees meer

Verslag werkgroep ‘Verantwoording passend onderwijs’

Op maandag 19 juni stond de eerste werkgroep gepland om door te praten over de verantwoording binnen passend onderwijs. Deze […]

Lees meer

Terugblik bijeenkomst ‘Passend onderwijs in en om de school’

Op 8 juni organiseerden het Steunpunt Passend Onderwijs VO en swv VO 20-02 een succesvolle inspiratiebijeenkomst ‘Passend onderwijs in en […]

Lees meer

Verslag masterclass ‘Leidinggeven aan het samenwerkingsverband’

Op 19 juni vindt op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad een masterclass plaats met als titel […]

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.