Nieuws

Het laatste nieuws over passend onderwijs voor u op een rij

Nieuws rondom lwoo

Opting out lwoo of niet Samenwerkingsverbanden (swv-en) moeten voor 15 december 2015 melden aan de onderwijsinspectie of zij kiezen voor […]

Lees meer

Praktijkvoorbeeld werkgroep PO-VO Zutphen

Zes vo-scholen en 85 basisscholen in de regio Zutphen hebben zich verenigd in de Werkgroep PO-VO. Doel van de werkgroep […]

Lees meer

Bijeenkomsten bedrijfsvoering

Samen met Infinite Financieel hebben we vanuit het steunpunt dit jaar drie bijeenkomsten georganiseerd over bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden. Deze bijeenkomsten werden […]

Lees meer

Toelichting regelingen EMB

Bij de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs VO zijn veel vragen binnengekomen over de regelingen voor leerlingen met een […]

Lees meer

Oproep goede voorbeelden ‘Verevening’

Het ondersteuningsbudget was voor de invoering van passend onderwijs ongelijk verdeeld over het land, het was gebaseerd op het percentage […]

Lees meer

Diepte-sessies governance

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert eind november, begin december 3 dieptesessies Governance. Deze sessies zijn een vervolg op de […]

Lees meer

Uitnodiging deelname klankbordgroep ‘Ontwikkeling scan passend onderwijs voor vo-scholen’

Eind januari 2015 heeft onderzoeksbureau Oberon in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs het onderzoeksrapport ‘Aan de slag!’ opgeleverd. Het […]

Lees meer

Geef passend onderwijs vijf jaar

De VO-raad herkent de knelpunten in het passend onderwijs die kinderombudsman Marc Dullaert noemt in zijn rapport ‘Werkt passend onderwijs? […]

Lees meer

Scholenconferentie Passend Onderwijs

Save the Date! De wet Passend Onderwijs is een jaar oud. Hoe zijn de ervaringen met Passend Onderwijs in úw […]

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.