Nieuws

Het laatste nieuws over passend onderwijs voor u op een rij

Tweede Kamer kritisch over voortgang passend onderwijs

Twee en een half jaar na de invoering van passend onderwijs zijn stappen gezet, maar we zijn er nog (lang) […]

Lees meer

Wat komt er kijken bij de bouw van een indicator in het Dashboard?

Rondom de bouw van een indicator voor het Dashboard Passend Onderwijs vindt veel uitzoekwerk en afstemming plaats. Op die manier […]

Lees meer

Kengetallen Dashboard

In het eerste kwartaal van 2017 komen de kengetallen passend onderwijs, die voorheen beschikbaar waren via www.passendonderwijs.nl, in het Dashboard. […]

Lees meer

Nieuwe indicatoren in het Dashboard

De PO-Raad, VO-raad en het NJI werken samen aan het Dashboard. Samenwerkingsverbanden krijgen via het Dashboard inzicht in het functioneren […]

Lees meer

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

Een deel van de samenwerkingsverbanden po en vo heeft de middelen die ze in 2015 hebben ontvangen voor passend onderwijs […]

Lees meer

Vervolgbericht over aangesloten lidmaatschap

Op dit moment zijn er 47 swv-en aangesloten bij de VO-raad. 2017 is een overgangsjaar: het netwerk swv-en binnen de […]

Lees meer

Internetconsultatie: Onderwijs op een andere locatie

De openbare internetconsultatie rond het conceptwetsvoorstel Onderwijs op een andere locatie staat tot 31 januari open op deze website.┬áDit conceptwetsvoorstel […]

Lees meer

Samenvatting input Regiobijeenkomsten Lwoo-Pro oktober 2016

In het najaar van 2016 is een drietal regionale bijeenkomsten voor scholen en samenwerkingsverbanden georganiseerd, door OCW en het Steunpunt […]

Lees meer

Oproep invullen vragenlijst: dubbel bijzonder

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Het […]

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.