Nieuws

Het laatste nieuws over passend onderwijs voor u op een rij

Overplaatsen naar BZV wel binnen beleidsvrijheid school

Op 21 oktober 2016 heeft de voorzieningenrechter bepaald dat een schoolbestuur dat handelingsverlegen was jegens een leerling, deze leerling niet […]

Lees meer

Bijeenkomst over opting out lwoo

Op 20 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out […]

Lees meer

Uitnodiging brainstorm handreiking voor soepele overgang vo-ho

In gesprek met professionals uit het voortgezet onderwijs blijkt een grote behoefte aan meer informatie over hoe leerlingen met een […]

Lees meer

Wetsvoorstel tot wijzigen onderwijswetten vo

Recent is er een wetsvoorstel ingediend tot ‘wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met […]

Lees meer

Voortgang passend onderwijs: Tweede Kamer ongeduldig

De onderwijscommissie in de Tweede Kamer besprak op 5 juli de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs. Demissionair staatssecretaris Dekker gaf hierbij […]

Lees meer

Subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s po-vo

Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat ook zo […]

Lees meer

VO-raad prijst bestuurders Ambelt voor integratie speciaal onderwijs

Op maandag 3 juli vond het minisymposium Koers Kiezen in Passend Onderwijs plaats in Zwolle. Ter ere van de afronding […]

Lees meer

VO-raad: Schrijf organisatievorm toezicht passend onderwijs niet voor

Geef samenwerkingsverbanden de ruimte om zelf goede governance – waaronder goed intern toezicht – te organiseren. Hiervoor pleit de VO-raad in een […]

Lees meer

Vernieuwde website Onderwijs-Jeugd

De verbinding onderwijs-jeugd werkt hard aan het versterken van de lijnen tussen gemeenten, onderwijs en jeugdhulp. Onder meer uitvoerende professionals, […]

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.