Nieuws

Het laatste nieuws over passend onderwijs voor u op een rij

Kengetallen passend onderwijs in Dashboard Passend Onderwijs

Per januari 2017 zijn de kengetallen passend onderwijs, die voorheen beschikbaar waren via www.passendonderwijs.nl, te downloaden in het Dashboard. Deze […]

Lees meer

Handreiking Samenwerken voor samen leren vo

In veel samenwerkingsverbanden vo is een geleidelijke verschuiving van het (gewenste) dekkend netwerk op gang gekomen. Dit leidt onder meer […]

Lees meer

Wetsvoorstel Handelingsdeel OPP na overeenstemming met ouders

Op 7 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas […]

Lees meer

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs

Elk halfjaar verschijnt van het meerjarig evaluatieprogramma een samenvatting van de resultaten van passend onderwijs, onder de noemer Stand van […]

Lees meer

Begeleidersgroep ingesteld voor ondersteuning van (v)so-veld in transities

De stuurgroep ‘(v)so in de transities’ heeft een begeleidersgroep ingesteld, die dit schooljaar advies en ondersteuning kan bieden aan bestuurders/directeuren […]

Lees meer

Actietafel Roermond

Hoe zorg je ervoor dat kinderen niet thuis komen te zitten en onderwijs op school kunnen krijgen? Actietafel Roermond heeft […]

Lees meer

Oproep: meedenken over conferentie Passend Onderwijs

Ook dit jaar vindt op 5 en 6 oktober de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden po/vo plaats in de […]

Lees meer

Passend onderwijs en btw

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vrijgesteld van btw voor de taken zoals die zijn opgesomd in artikel 18a, zesde lid, van […]

Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel voortijdig schoolverlaten

Met het wetsvoorstel ‘regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie’ komt er een wettelijke basis voor voortzetting van […]

Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.