Landelijke Maatwerkbijeenkomst Thuiszitten 6 juni

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Samen kunnen wij (dreigend) thuiszitten voorkomen! Door het hele land vinden hiertoe mooie initiatieven plaats. Initiatieven die tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters worden uitgelicht.    

Van 1 t/m 8 juni vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats, georganiseerd door het landelijk thuiszittersoverleg, bestaande uit Gedragswerk, Ingrado, LECSO, NJI, ministerie van OCW, ministerie van VWS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO en de VNG. Een week barstensvol activiteiten, waaronder de Landelijke Maatwerkbijeenkomst op woensdag 6 juni 2018 bij Zaalverhuur7 in Utrecht.

Programma
Het programma wordt nog nader ingevuld, maar we besteden in ieder geval aandacht aan: de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden om maatwerk vorm te geven, wat kunnen we leren uit de praktijk, welk voorbeelden kennen we over onderwijs-zorgarrangementen, etc.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 6 juni 2018
Tijd: volgt
Locatie: Zaalverhuur7 in Utrecht
Voor wie: Vertegenwoordigers uit onderwijs po, vo en mbo, gemeenten, jeugdhulp en ouders
Kosten: Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden
Aanmelden: volgt

Terug naar overzicht
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.