Gezocht: leden voor de Werkgroep Vernieuwen OSO-standaard

De Werkgroep Vernieuwen OSO-standaard is een nog op te zetten tijdelijke werkgroep van Kennisnet. Deze werkgroep speelt een belangrijke rol in het vernieuwen van de OSO-standaard (inclusief OSO-profielen), op het thema zorg, sociaal-emotioneel functioneren en begeleiden van de leerling.

Achtergrond
Elk jaar wordt de standaard van de OSO Gegevensset (inclusief bijbehorende OSO-profielen) vernieuwd op basis van wensen en ontwikkelingen in het veld. Elk jaar vragen scholen hierbij om meer informatie over zorg en begeleiding toe te voegen. In 2017 is een analyse uitgevoerd om te onderzoeken of deze wensen voor 2018 konden worden ingevuld. Uit de analyse is gebleken dat:

  • gegevens rond zorg, sociaal-emotioneel functioneren en begeleiding beperkt worden meegeleverd in de OSO-profielen;
  • de gegevens wel in de OSO-profielen zitten, maar dat leveranciers hier niet goed mee uit de voeten kunnen. Scholen vragen om maatwerk. Leveranciers hebben voor zorg een aparte module, of vrij in te vullen velden ingericht waardoor het lastig kan worden ondergebracht in de OSO-profielen.

De ontwikkeling rond passend onderwijs vraagt om de overgang van vastleggen (en overdragen) van informatie over wat de leerling heeft (diagnoses/problemen) naar wat de leerling nodig heeft (handelingsgericht advies). Hier sluit de OSO Gegevensset nu, gezien bovenstaande punten, niet op aan en dient om die reden vernieuwd te worden.

Het is nog niet duidelijk wat precies de behoefte is van het veld aan gegevensoverdracht rond zorg en begeleiden en hoe standaardisatie voor de langere termijn moet worden ingevuld. Hierbij is uw hulp nodig!

Wie zoeken we?
Kennisnet is op zoek naar vertegenwoordigers uit het veld (bijvoorbeeld intern begeleiders, zorgcoördinatoren, (administratief) medewerkers, medewerkers van samenwerkingsverbanden, etc.) die:

  • betrokken zijn bij het overdragen van leerlinggegevens ten behoeve van de overstap  van PO naar VO (OKR) van leerlingen en/of ondersteuningsaanvragen (TLV/LWOO) bij het samenwerkingsverband passend onderwijs;
  • bekend zijn met de informatiebehoefte van collega’s rond de onderdelen zorg, sociaal-emotioneel functioneren en begeleiden van de leerling;
  • op landelijk niveau kunnen meedenken over aanpassingen in de OSO-standaard (inhoud OKR).

Tijdsinvestering
De inschatting voor de benodigde inzet in het kalenderjaar 2018 is rond de 3 tot maximaal 4 dagen: er zullen maximaal 3 bijeenkomsten van 3 uur (excl. reistijd) worden gepland die een voorbereiding van rond de 3 uur vragen. Vermoedelijk vinden twee bijeenkomsten voor de zomer plaats en wellicht een na de zomer. Daarnaast zal OSO soms individueel vragen om advies, hulp of uw mening.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Leanne van Elsas (Kennisnet): L.vanElsas@kennisnet.nl

Terug naar overzicht
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.