Bijeenkomst Roermond Actieweek Thuiszitters 11 mei

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie! Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats: een week barstensvol activiteiten. Waaronder de bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met SWV VO3102, op 11 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur bij KEC te Roermond.

We moeten de handen ineen slaan om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden. Passend onderwijs speelt daar een belangrijke rol bij; passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de regionale werkwijze (Actietafel Thuiszitters en Actietafel Kwetsbare Jongeren), landelijke ontwikkelingen (thuiszitterspact 4G) en gaat u met elkaar in gesprek over het realiseren van maatwerk en tijdige signalering (preventie) om zo het thuiszitten van leerlingen tegen te gaan.

Programma

16.00 – 16.30 uur: Inloop
16.30 – 17.30 uur: De Actietafels Roermond: hoe werkt het en wat is er nodig om zo’n werkwijze te realiseren?

Enkele deelnemers vertellen de werkwijze van de actietafels, Bert Martens (voorzitter SWV VO 31.02) vertelt hoe de actietafel tot stand is gekomen. Vervolgens zal Bart van Kessel (Gedragswerk; onafhankelijk voorzitter actietafel) vertellen hoe het proces op dit moment loopt, wat zijn ervaringen zijn als onafhankelijke voorzitter en welke ontwikkelingen hij op dit moment ziet óp en naar aanleiding van de actietafel.

17.30 – 18.00 uur: Soep en broodjes
18.00 – 19.00 uur: De vervolgstap; doorontwikkeling overleg gemeenten-onderwijs

Het SWV wil verdere samenwerking met gemeente verkennen op het gebied van jeugdhulpverlening, zodat we alle jongeren in onze omgeving nóg beter kunnen bedienen. De thuiszittersaanpak van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) is een inspirerend voorbeeld. In het tweede programmaonderdeel zal Marc Dullaert ons meenemen in het proces dat G4 gelopen hebben, de aanpak toelichten en zullen we samen met Marc en de aanwezigen verder verkennen wat passend is in onze regio en hoe we bepaalde aspecten van de G4-aanpak (zoals preventie en samenwerking ouders) verder kunnen stimuleren.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 11 mei 2017
Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Locatie: KEC, kasteel Hillenraedtstraat 36 in Roermond
Voor wie: Bestuurders gemeenten en onderwijs PO-VO-MBO, gemeenteraadsleden, leden OPR & GMR, beleidsambtenaren gemeenten
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Via dit formulier

Terug naar overzicht
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Filmpje passend onderwijs

Filmpje passend onderwijs

Bekijk het filmpje met daarin de kernboodschap van passend onderwijs, gemaakt in opdracht van de VO-raad, PO-Raad en VNG.

Organisaties passend onderwijs

Organisaties passend onderwijs

Alle organisaties die actief zijn op het gebied van passend onderwijs, compleet met hun ondersteuningsaanbod, overzichtelijk op een rij.