Bijeenkomst over opting out lwoo

Op 4 april organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out.

Swv’en zijn vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning. Via opting out lwoo kunnen swv’en afwijken van de landelijke criteria en duur voor toewijzing van lwoo. Daarnaast kunnen swv’en besluiten onder welke voorwaarden scholen een lwoo-licentie krijgen. Sommige swv’en zijn per 1 januari 2016 gestart met opting out, andere swv’en zijn gestart per 1 januari 2017 of 2018.

Om u te helpen om na te denken over hoe u dit (verdere) invulling wilt geven én vooral ook om ervaringen uit te wisselen met elkaar, organiseren wij op woensdag 4 april een bijeenkomst over opting out.

Programma

12.30-13.00 uur:       Inloop en lunch
13.00-13.30 uur:       Presentatie OCW over de toekomst van LWOO en Pro
13.30-14.30 uur:       Presentatie over verantwoording door Infinite
14.30-14.45 uur:       Pauze
14.45-15.45 uur:       Uitwisseling aan de hand van bepaalde thema’s (verantwoording, afstemming met po,                                  verdeelsleutel, verandering in ondersteuning op scholen na keuze voor opting out, etc)
15.45-16.00 uur:       Evaluatie en afsluiting

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven over welke thema’s u het gesprek zou willen voeren tijdens de uitwisseling.

Praktische informatie

Tijd:              13.00 uur tot 16.00 uur (inloop met lunch vanaf 12.30 uur)
Locatie:        UCK, Domplein 4, Utrecht
Route:          Vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74 en uitstappen bij bushalte Janskerkhof
Voor wie:      Voor swv’en die al werken met opting out, die dit jaar zijn gestart of die volgend jaar willen starten
Kosten:         Er zijn geen kosten verbonden aan deze informatiebijeenkomst
Aanmelden:  Via dit formulier

Heeft u vragen over opting out lwoo of andere vragen over passend onderwijs, dan kunt u deze vragen stellen via  steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Terug naar overzicht
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.