Agenda

20 maart 2018Good to know: werken met het Dashboard passend onderwijs

Voor nieuwe en net gestarte gebruikers (directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden) van het Dashboard passend onderwijs organiseren het Dashboard, de PO-Raad en VO-raad deze praktische bijeenkomst om te leren werken met het Dashboard. Bent u benieuwd naar welke informatie u kunt halen uit het dashboard, de diverse filtermogelijkheden, en hoe u de trends voor uw samenwerkingsverband in kaart kunt brengen? Meld u dan direct aan voor deze kosteloze bijeenkomst, een goede manier om ook uw collega’s in het veld te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. (meer…)

21 maart 2018Regionale themaconferentie ‘Dubbel bijzonder’: Bakkeveen (Fr.)

Wilt u in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs? Meld u dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties ‘Dubbel Bijzonder’ die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 – 21.00 uur voor bestuurders, schoolleiders, leraren en experts.
Data en locaties: 13 maart: Goes, 15 maart: Alkmaar, 21 maart: Bakkeveen (Fr.), 22 maart: Amersfoort
Meer informatie en aanmelden

22 maart 2018Regionale themaconferentie ‘Dubbel bijzonder’: Amersfoort

Wilt u in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs? Meld u dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties ‘Dubbel Bijzonder’ die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 – 21.00 uur voor bestuurders, schoolleiders, leraren en experts.
Data en locaties: 13 maart: Goes, 15 maart: Alkmaar, 21 maart: Bakkeveen (Fr.), 22 maart: Amersfoort
Meer informatie en aanmelden

23 maart 2018Inspiratie-estafette Verbinding onderwijs-jeugd
De Verbinding onderwijs-jeugd organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

(meer…)

29 maart 2018VO-congres 2018: ‘In de versnelling’

Persoonlijk, stimulerend en betekenisvol onderwijs; scholen en samenwerkingsverbanden zijn ieder op hun eigen manier bezig om de omgeving waarin zij leren en lesgeven aan te passen aan een snel veranderende wereld. Stap voor stap bewegen zij zich naar onderwijs dat leerlingen nog beter bindt en boeit. Tijdens het 11e VO-congres op 29 maart maken we een pas op de plaats en onderzoeken we met elkaar hoe we de ingezette beweging naar eigentijds onderwijs van de afgelopen jaren met nog meer kracht, focus en tempo kunnen voortzetten. VO-congres 2018: tijd voor acceleratie. Bezoek voor meer informatie, aanmelden, het programma en alle workshops de congrespagina.

4 april 2018Bijeenkomst over opting out lwoo

Op 4 april organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out. (meer…)

10 april 2018Meet & greet met VO-raad voor swv-en
Waar houden de beleidsadviseurs van de VO-raad zich mee bezig en hoe wordt aan een dossier gewerkt? Hoe is de VO-raad nu precies georganiseerd en hoe werkt de vereniging in de praktijk? Hoe wordt de lobby in de praktijk vormgegeven? Maar ook: wie zijn mijn collega’s en wat zijn hun ervaringen? Op 10 april heeft u de kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij de VO-raad. (meer…)
12 april 2018Regionale privacybijeenkomst in Groningen

Wilt u meer weten over privacy en onderwijs? En wilt u vragen stellen aan experts? Kom dan naar deze regiobijeenkomst Groningen op donderdag 12 april 2018 bij Congrescentrum Hanze Plaza, Protonstraat 16 in Groningen. De samenwerkingsverbanden bieden een programma aan dat is samengesteld door de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet en Ouders & Onderwijs. De inloop is vanaf 12.30 uur. De bijeenkomst begint om 13.00 uur en duurt tot 15.30 uur. U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar Erik de Graaf via e.de.graaf[at]swv-vo2001.nl.

19 april 2018Regionale privacybijeenkomst in Waterland

Wilt u meer weten over privacy en onderwijs? En wilt u vragen stellen aan experts? Kom dan naar de regiobijeenkomst Waterland op donderdag 19 april 2018 bij Van der Valk Hotel, Wagenweg 1 in Katwoude. De samenwerkingsverbanden bieden een programma aan dat is samengesteld door de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet en Ouders & Onderwijs. De inloop is vanaf 12.00 uur. De bijeenkomst begint om 12.30 uur en duurt tot 15.00 uur. U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar Gon Heemeijer via g.heemeijer[at]swvvowaterland.nl.

25 mei 2018Proeverij ‘Samen in beweging’

Als opmaat voor de tweedaagse werkconferentie in oktober organiseren wij een heuse proeverij op vrijdag 25 mei tussen 10.00 en 16.00 uur in het Muntgebouw in Utrecht. Wij hebben twee inspirerende sprekers voor u geselecteerd:

  • Professor Patrick Kenis: hoogleraar op het gebied van Policy and Organisation Studies aan Tilburg University
  • Frans Wilms: voormalig burgemeester van Maasgouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van Radar (zorginstelling Zuid-Limburg) en auteur van het boek ‘Groeien in leiderschap, begin bij jezelf en doe het samen’ (lees meer)
1 juni 2018Landelijke Actieweek Thuiszitters: 1 t/m 8 juni

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Samen kunnen wij (dreigend) thuiszitten voorkomen! Door het hele land vinden hiertoe mooie initiatieven plaats. Initiatieven die tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters worden uitgelicht. (lees meer)

20 september 2018Werken aan kwaliteit binnen het swv

Kwaliteit wil iedereen; echter, hoe levert u kwaliteit in de praktijk en wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, georganiseer door het Dashboard passend onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad. We gaan in op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen uw eigen samenwerkingsverband. (meer…)

4 oktober 2018Tweedaagse passend onderwijs 4&5 oktober

Ook in 2018 wordt er weer een tweedaagse conferentie georganiseerd over passend onderwijs, en wel op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018 met als thema ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart‘. Reserveer deze data dus alvast in uw agenda. Voor de zomer ontvangt u meer informatie over het programma van de Tweedaagse. Houd hiervoor ook onze congressite www.bijeenkomstenpassendonderwijs.nl in de gaten.
Traditioneel gaat er weer een Proeverij vooraf aan de conferentie, en wel op vrijdag 25 mei. Kijk hier voor meer informatie.

8 november 2018Netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording Passend onderwijs

Ook in 2018 organiseren wij voor ‘financials’ twee netwerkbijeenkomsten rond het thema financieel management en verantwoording passend onderwijs. Tijdens deze kosteloze netwerkbijeenkomsten wordt u op de hoogte gebracht van actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning-controlcyclus in relatie tot verantwoording. (meer…)

20 november 2018Conferentie Verrassend Passend

Op 20 november vindt in de Lindenberg in Nijmegen de Verrassend Passend scholenconferentie plaats. Tijdens deze conferentie maken we met elkaar de balans op van vier jaar passend onderwijs. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En wat is daar voor nodig? Naast keynote speakers zijn er verschillende workshops waaruit u kunt kiezen. In deze workshops gaan we in op de belangrijkste uitdagingen om inclusiever onderwijs – onderwijs dat recht doet aan de individuele mogelijkheden van de leerling – te realiseren in de school. Schoolontwikkeling, HRM en het samenspel tussen alle professionals binnen de school komen aan de orde. Meer informatie volgt.

1 augustus 2021Normatief zorgbudget

Normatief zorgbudget is volledig verevend.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.