Agenda

26 juni 2017Bijeenkomst voor vso-besturen en aangesloten lidmaatschap

Op maandag 26 juni van 15.00 uur tot 16.30 uur vindt de eerste bijeenkomst plaats voor vso-besturen in het kader van het aangesloten lidmaatschap van de VO-raad. Tijdens deze bijeenkomst willen wij als VO-raad graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het aangesloten lidmaatschap binnen de structuur van de VO-raad. Uitgangspunt daarbij is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs en een dekkend netwerk in alle regio’s in Nederland.

Praktische informatie

Datum en tijd: 26 juni van 15.00 tot 16.30 uur
Locatie: Utrecht
Aanmelden en meer informatie: neem contact met ons op via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

30 juni 2017Inspiratie-estafette onderwijs jeugd

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Op 30 juni opent de Samen naar School-klas haar deuren: kinderen met een ernstige handicap krijgen les binnen de muren van een reguliere school.
Organisatie:     NSGK Samen naar School en Stichting KanZ
Locatie:            Montessorischool, Heerhugowaard
Tijdstip:            10.00 uur – 12.00 uur
Schrijf u in voor deze sessie of kijk op de site van de Verbinding Onderwijs-Jeugd voor meer informatie.

3 juli 2017Minisymposium: Koers kiezen in passend onderwijs

Passend onderwijs is in het hele land volop in ontwikkeling en de Ambelt in Oost-Nederland kiest hierin haar eigen koers. Ter gelegenheid van de afronding van Ambelt Kiest Koers houdt De Ambelt een minisymposium over diverse aspecten van het passend onderwijs en de integratie van het vso in het vo. Op maandag 3 juli vanaf 15.30 uur in Zwolle.

Met de volgende sprekers:

  • Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de VO-raad zal spreken over de integratie van het vso in het vo.
  • Albert Weishaupt, lector professionele onderwijsorganisaties bij Stenden en bestuurder van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Hij gaat in op de rol van de docent.
  • Jan Brink, wethouder onderwijs van de gemeente Zwolle belicht de rol van de gemeente.

Meer informatie vindt u hier.

11 september 2017Masterclass ‘Governance en het maatschappelijke speelveld’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

20 september 2017Studiereis rondom jeugdhulp naar Zweden

In september 2017 organiseert het Nederlands Jeugd Instituut in samenwerking met A New Perspective weer een studiereis rondom jeugdhulp naar Zweden; een land met een traditie in preventie en de zorg voor de jeugd. Het Zweedse beleid kenmerkt zich door een preventieve insteek, met de rechten van het kind als uitgangspunt en de gemeente als vanzelfsprekende regisseur. De plek waar kinderen en jongeren zich bevinden (o.a. voorschool en onderwijs) is logischerwijs aangrijpingspunt voor jeugdhulp. Lees meer

28 september 2017Werkconferentie VO Werkt! 2017

Onze sector is en blijft voortdurend in ontwikkeling. Er zijn vaak ideeën genoeg over wat we kunnen doen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Maar hoe kunt u als schoolleider deze ideeën daadwerkelijk realiseren? De conferentie VO Werkt! op 28 september staat in het teken van deze ‘hoe-vraag’. Hoe pakken collega’s het opleiden van hun docenten aan? Hoe kan ik aan de slag gaan met flexibilisering van het onderwijs? Hoe kan ik op een praktische manier werken aan de professionalisering van mijn schoolorganisatie? U gaat naar huis met concrete handvatten.

(meer…)

5 oktober 2017Tweedaagse samenwerkingsverbanden

Op 5 en 6 oktober 2017 vindt de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen Leren Leven – werken aan de inclusieve maatschappij’. Oftewel samen werken aan een samenleving waaraan iedereen meedoet. Hoe bereiken we dat? Vertrekpunt voor het beantwoorden van de vraag is de leefwereld. Hoe kunnen we het gesprek verleggen van routes en systemen naar mensen en de bedoeling? Hoe zorgen we dat systemen gaan aansluiten bij wat er nodig is in het echte leven, samen met leerlingen, ouders en partners? Een beweging die zowel in zorg als onderwijs steeds meer wordt gezien als kans. Binnenkort meer.

6 oktober 2017Tweedaagse samenwerkingsverbanden

Op 5 en 6 oktober 2017 vindt de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen Leren Leven – werken aan de inclusieve maatschappij’. Oftewel samen werken aan een samenleving waaraan iedereen meedoet. Hoe bereiken we dat? Vertrekpunt voor het beantwoorden van de vraag is de leefwereld. Hoe kunnen we het gesprek verleggen van routes en systemen naar mensen en de bedoeling? Hoe zorgen we dat systemen gaan aansluiten bij wat er nodig is in het echte leven, samen met leerlingen, ouders en partners? Een beweging die zowel in zorg als onderwijs steeds meer wordt gezien als kans. Binnenkort meer.

10 oktober 2017Good to know: leer werken met het Dashboard passend onderwijs

Voor nieuwe en net gestarte gebruikers (directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden) van het Dashboard passend onderwijs organiseren we deze praktische bijeenkomst om te leren werken met het Dashboard. Bent u benieuwd welke informatie u kunt halen uit het dashboard, de diverse filtermogelijkheden, en hoe u de trends voor uw samenwerkingsverband in kaart kunt brengen? Meld u dan direct aan voor deze kosteloze bijeenkomst. Ook een goede manier om uw collega’s in het veld te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 10 oktober, één dagdeel
Locatie: Utrecht
Voor wie: directeuren en coördinatoren samenwerkingsverband
Meer informatie en aanmelden: volgt

2 november 2017Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Tijdens deze netwerkbijeenkomst rond het thema financiën en bedrijfsvoering ontvangt u actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering en kunt u ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning – controlcyclus. Kortom, een bijeenkomst waarin u van elkaar kunt leren, van gedachten kunt wisselen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten kan komen. Lees meer

21 november 2017Need to have: aan de slag met kwaliteit

Kwaliteit wil iedereen, echter hoe levert u kwaliteit in de praktijk en wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, waarbij we ingaan op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen uw eigen samenwerkingsverband.

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 21 november
Locatie: Utrecht
Voor wie: directeuren en coördinatoren samenwerkingsverband
Meer informatie en aanmelden: volgt

4 december 2017Masterclass ‘Public affairs: het beïnvloedingsspel in het publieke domein’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

12 december 2017Nice to tell: tellen en vertellen

Transparantie en maatschappelijke impact zijn voorwaarden voor het goed functioneren van het passend onderwijs. Cijfers en jaarverslagen zijn hiervoor de instrumenten om het verhaal van uw regio te vertellen. Want achter elk cijfer schuilt een visie, een aanpak en een verhaal van direct betrokkenen. Maar hoe vertelt u nu het verhaal van uw regio aan de diverse belanghebbenden? Daarover gaat deze bijeenkomst, het tellen en vertellen van het functioneren van het passend onderwijs in uw regio.

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 12 december
Locatie: Utrecht
Voor wie: directeuren en coördinatoren samenwerkingsverband
Meer informatie en aanmelden: volgt

1 augustus 2021Normatief zorgbudget

Normatief zorgbudget is volledig verevend.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.