Agenda

11 september 2017Masterclass ‘Governance en het maatschappelijke speelveld’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

20 september 2017Studiereis rondom jeugdhulp naar Zweden

In september 2017 organiseert het Nederlands Jeugd Instituut in samenwerking met A New Perspective weer een studiereis rondom jeugdhulp naar Zweden; een land met een traditie in preventie en de zorg voor de jeugd. Het Zweedse beleid kenmerkt zich door een preventieve insteek, met de rechten van het kind als uitgangspunt en de gemeente als vanzelfsprekende regisseur. De plek waar kinderen en jongeren zich bevinden (o.a. voorschool en onderwijs) is logischerwijs aangrijpingspunt voor jeugdhulp. Lees meer

20 september 2017Bijeenkomst over opting out lwoo op 20 september 2017

Op 20 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out.

Swv’en zijn vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning. Via opting out lwoo kunnen swv’en afwijken van de landelijke criteria en duur voor toewijzing van lwoo. Daarnaast kunnen swv’en besluiten onder welke voorwaarden scholen een lwoo-licentie krijgen. Sommige swv’en zijn per 1 januari 2016 gestart met opting out, andere swv’en zijn 1 januari 2017 gestart of willen per 1 januari 2018 starten. (meer…)

28 september 2017Werkconferentie VO Werkt! 2017

In beweging blijven. Dat is het thema tijdens de conferentie VO Werkt! op donderdag 28 september 2017. In de afgelopen jaren is er al ontzettend veel gedaan om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Denk aan het leveren van meer maatwerk, passend onderwijs en het professionaliseren van de schoolorganisatie, leraren en schoolleider.
Maar, het werken aan kwaliteitsverbetering stopt nooit en nieuwe uitdagingen blijven zich aandienen. Het betekent dat uw school voortdurend in beweging is en moet blijven. Maar hoe kunt u als leidinggevende de onderwijsambities van uw organisatie daadwerkelijk realiseren? Hoe blijft uw school in beweging? De conferentie VO Werkt! staat in het teken van deze ‘hoe-vraag’. We zien u graag op 28 september in Media Plaza Jaarbeurs Utrecht.

(meer…)

5 oktober 2017Tweedaagse samenwerkingsverbanden 5&6 okt

Samen leren leven: werken aan een inclusieve maatschappij

Doelgroep: Schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren, ouders.

Georganiseerd door: leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, de PO-Raad en de VO-raad.

Passend onderwijs geeft ruimte om te werken aan een inclusieve maatschappij. Ruimte die schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en partners kunnen én willen benutten. Het uiteindelijke doel, een samenleving waarin diversiteit vanzelfsprekend is en gewaardeerd wordt. Waarin iedereen kansen krijgt om de eigen talenten te ontplooien. (meer…)

10 oktober 2017Good to know: leer werken met het Dashboard passend onderwijs

Voor nieuwe en net gestarte gebruikers (directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden) van het Dashboard passend onderwijs organiseren we deze praktische bijeenkomst om te leren werken met het Dashboard. Bent u benieuwd welke informatie u kunt halen uit het dashboard, de diverse filtermogelijkheden, en hoe u de trends voor uw samenwerkingsverband in kaart kunt brengen? Meld u dan direct aan voor deze kosteloze bijeenkomst. Ook een goede manier om uw collega’s in het veld te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 10 oktober, 10.00 – 12.30 uur
Locatie: Utrecht
Voor wie: directeuren en coördinatoren samenwerkingsverband
Aanmelden: via het inschrijfformulier

2 november 2017Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Tijdens deze netwerkbijeenkomst rond het thema financiën en bedrijfsvoering ontvangt u actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering en kunt u ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning – controlcyclus. Kortom, een bijeenkomst waarin u van elkaar kunt leren, van gedachten kunt wisselen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten kan komen. Lees meer

21 november 2017Need to have: aan de slag met kwaliteit

Kwaliteit wil iedereen, echter hoe levert u kwaliteit in de praktijk en wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, waarbij we ingaan op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen uw eigen samenwerkingsverband.

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 21 november, 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Utrecht
Voor wie: directeuren en coördinatoren samenwerkingsverband
Aanmelden: via het inschrijfformulier

4 december 2017Masterclass ‘Public affairs: het beïnvloedingsspel in het publieke domein’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

12 december 2017Nice to tell: tellen en vertellen

Transparantie en maatschappelijke impact zijn voorwaarden voor het goed functioneren van het passend onderwijs. Cijfers en jaarverslagen zijn hiervoor de instrumenten om het verhaal van uw regio te vertellen. Want achter elk cijfer schuilt een visie, een aanpak en een verhaal van direct betrokkenen. Maar hoe vertelt u nu het verhaal van uw regio aan de diverse belanghebbenden? Daarover gaat deze bijeenkomst, het tellen en vertellen van het functioneren van het passend onderwijs in uw regio.

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 12 december, 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Utrecht
Voor wie: directeuren en coördinatoren samenwerkingsverband
Aanmelden: via het inschrijfformulier

1 augustus 2021Normatief zorgbudget

Normatief zorgbudget is volledig verevend.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.