Agenda

27 oktober 2017Uitnodiging Inspiratie-estafette onderwijs – jeugd: Rotterdam

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven. Op 27 oktober zijn Gemeente Rotterdam en SWV Rotterdam aan de beurt. (meer…)

2 november 2017Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Tijdens deze netwerkbijeenkomst rond het thema financiën en bedrijfsvoering ontvangt u actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering en kunt u ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning – controlcyclus. Kortom, een bijeenkomst waarin u van elkaar kunt leren, van gedachten kunt wisselen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten kan komen. Lees meer

7 november 2017Masterclass: Succesvolle doorstroom voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Tijdens de masterclass Succesvolle doorstroom voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op 7 november bij Wageningen Universiteit buigen schoolbestuurders, leidinggevenden samenwerkingsverbanden en schoolleiders zich over de vraag: Wat kan het voortgezet onderwijs doen voor een succesvolle doorstroom van hun leerlingen met een ondersteuningsbehoefte naar het vervolgonderwijs? Wat kan het vervolgonderwijs hierin betekenen? En, welke rol heeft de (aankomende) student hier zelf in? (meer…)

13 november 2017Informatiebijeenkomst samenwerking vo en vso

Op 13 november organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO een informatiebijeenkomst over de samenwerking tussen het vo en het vso. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Ook kunt u naar keuze deelnemen aan een lunch, en na afloop van het programma aan een rondleiding en eenvoudige avondmaaltijd. In het aanmeldformulier kunt u uw keuzes aangeven. (meer…)

14 november 2017Werkbijeenkomst ‘Passend onderwijs en de opleidingsschool’ (PO/VO)

Hoe kan de wisselwerking tussen scholen en lerarenopleiding binnen Samen Opleiden de expertise en competenties van (aankomend) leraren op dit thema duurzaam versterken? En in hoeverre draagt een gezamenlijk curriculum daaraan bij? Dit zijn de centrale vragen op deze werkbijeenkomst voor PO en VO, waarin ingegaan wordt op ervaringen rond het omgaan met verschillen in de context van passend onderwijs en onderzoek dat uitgevoerd is naar passend onderwijs in de lerarenopleidingen. Welke bewegingen rond dit thema zijn van belang om te versterken in de samenwerking binnen de eigen opleidingsschool? (meer…)

15 november 2017Studiereis naar Schotland

In samenwerking met het NJI (internationaal) en Children in Scotland organiseert de Associatie voor Jeugd een studiereis naar Edinburgh. Het programma is gericht op het opdoen van meer kennis én inspiratie over ‘inclusive schools and communities’. De reis vindt plaats van 15 t/m 17 november 2017. Onderwijsbestuurders en bestuurders/directeuren van samenwerkingsverbanden zijn van harte uitgenodigd om samen te leren van ervaringen rond inclusie in Schotland.

Hier vindt u meer informatie over de studiereis en via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met gerdi@associatievoorjeugd.nl.

21 november 2017Need to have: aan de slag met kwaliteit

Kwaliteit wil iedereen, echter hoe levert u kwaliteit in de praktijk en wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, waarbij we ingaan op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen uw eigen samenwerkingsverband.

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 21 november, 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Voor wie: directeuren en coördinatoren samenwerkingsverband
Aanmelden: via het inschrijfformulier

24 november 2017Uitnodiging Inspiratie-estafette onderwijs – jeugd: Enschede

De landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’ organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven. Op 24 november is de Alles-in-één-school De Zuidsprong in Enschede aan de beurt. (meer…)

4 december 2017Masterclass ‘Public affairs: het beïnvloedingsspel in het publieke domein’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

7 december 2017Themabijeenkomst privacy & passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden (swv-en) en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet je rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatieuitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg? Om die reden organiseren de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, NVO, NIP en ouders & onderwijs op 7 en 12 december twee bijeenkomsten voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, scholen en orthopedagogen en psychologen. Lees meer

12 december 2017Nice to tell: tellen en vertellen

Transparantie en maatschappelijke impact zijn voorwaarden voor het goed functioneren van het passend onderwijs. Cijfers en jaarverslagen zijn hiervoor de instrumenten om het verhaal van uw regio te vertellen. Want achter elk cijfer schuilt een visie, een aanpak en een verhaal van direct betrokkenen. Maar hoe vertelt u nu het verhaal van uw regio aan de diverse belanghebbenden? Daarover gaat deze bijeenkomst, het tellen en vertellen van het functioneren van het passend onderwijs in uw regio.

Praktische informatie

Datum en tijd: dinsdag 12 december, 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Voor wie: directeuren en coördinatoren samenwerkingsverband
Aanmelden: via het inschrijfformulier

12 december 2017Themabijeenkomst privacy & passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden (swv-en) en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet je rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatieuitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg? Om die reden organiseren de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, NVO, NIP en ouders & onderwijs op 7 en 12 december twee bijeenkomsten voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, scholen en orthopedagogen en psychologen. Lees meer

1 augustus 2021Normatief zorgbudget

Normatief zorgbudget is volledig verevend.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.