Agenda

8 mei 2017Landelijke Actieweek Thuiszitters

Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week vol activiteiten met de focus op de preventie van thuiszitten. Het steunpunt organiseert deze week en werkt hierin samen met de PO-Raad, de MBO-raad, VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, IederIn, LAKS, het NCJ, de RvdK, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs. Lees meer

9 mei 2017LOEK@US: lotgenotenavond omgeving Eindhoven/de Kempen

In de week van 8 t/m 12 mei 2017 vindt de landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Wij weten: waar thuiszitters zijn, is er ook verdriet! Veel verdriet en dus veel leed. Want stel je maar eens voor, dat je als ouder van de één op andere dag je kind niet meer naar school krijgt. Wat moet je dan? En stel je eens voor, het welzijn van je (klein)kind gaat met sprongen achteruit in plaats van vooruit en je ziet dus zijn/haar toekomst volledig instorten. Dan voel je je machteloos, onzeker, boos, verdrietig en soms heel, heel moe. Stichting LOEK@YOU organiseert daarom op 9 mei 2017, speciaal voor (groot)ouders uit de regio Eindhoven/de Kempen een lotgenotenavond genaamd: LOEK@US. Lees meer

9 mei 2017In gesprek over thuiszitters & autisme in de bioscoop – Rotterdam

Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past? Daarover gaan iHUB, alliantie tussen Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, graag het gesprek aan. Daarom organiseert iHUB tijdens de landelijke actieweek thuiszitters een filmvoorstelling in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, waarbij de ouders en jongeren met autisme het uitgangspunt zijn. We gaan graag met ouders en jongeren het gesprek aan na de film. Lees meer

9 mei 2017In gesprek over thuiszitters & autisme in de bioscoop – Utrecht

Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past? Daarover gaan iHUB, alliantie tussen Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, graag het gesprek aan. Daarom organiseert iHUB tijdens de landelijke actieweek thuiszitters een filmvoorstelling in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, waarbij de ouders en jongeren met autisme het uitgangspunt zijn. We gaan graag met ouders en jongeren het gesprek aan na de film. Lees meer

10 mei 2017Landelijke Maatwerkbijeenkomst Thuiszitten

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie! Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week barstensvol activiteiten, waaronder de Landelijke Maatwerkbijeenkomst op woensdagmiddag 10 mei bij Zaalverhuur7 in Utrecht. We moeten de handen ineen slaan om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden. Passend onderwijs speelt daar een belangrijke rol bij; passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Lees meer

10 mei 2017In gesprek over thuiszitters & autisme in de bioscoop – Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past? Daarover gaan iHUB, alliantie tussen Altra, Horizon, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, graag het gesprek aan. Daarom organiseert iHUB tijdens de landelijke actieweek thuiszitters een filmvoorstelling in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, waarbij de ouders en jongeren met autisme het uitgangspunt zijn. We gaan graag met ouders en jongeren het gesprek aan na de film. Lees meer

10 mei 2017Ouderbijeenkomst: maatwerk in het voortgezet (speciaal) onderwijs

Woensdagavond 10 mei zijn ouders van harte welkom bij de jaarlijkse ouderbijeenkomst van UW Ouderplatform in Woerden over het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het thema van deze avond is maatwerk voor kinderen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Van 8 tot 12 mei is de landelijke actieweek voor thuiszitters met diverse activiteiten in het land en ook UW Ouderplatform vindt het belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. De oplossing om thuiszitters te voorkomen is maatwerk in de ondersteuning en een goede samenwerking met zorg. Voor veel ouders is het nog onduidelijk welke mogelijkheden van ondersteuning en maatwerk er zijn in het onderwijs. Deze avond worden diverse mogelijkheden besproken in een presentatie en verschillende thematafels. Lees meer

11 mei 2017Regiobijeenkomst Schakelen van school naar werk

Bent u als (stage)coördinator, -docent of mentor werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Wilt u de uitstroom van uw leerlingen naar beschut werk of een garantiebaan nog beter vormgeven? Dan kunt u zich nu inschrijven voor één van de regionale bijeenkomsten die georganiseerd worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Sectorraad Praktijkonderwijs en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn specifiek voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. We praten u bij over de laatste wijzigingen in de Participatiewet, beschut werk en de wetgeving voor de Banenafspraak met doelgroepenregister. Aan de orde komen kansen voor samenwerking tussen school, gemeente en UWV, praktijkvoorbeelden en vragen.

De bijeenkomsten worden verspreid door Nederland georganiseerd zodat er altijd een mogelijkheid bij u in de buurt is:
Zwolle: donderdag 11 mei, 09.30 uur – 12.00 uur
Groningen: donderdag 11 mei, 14.00 uur – 16.30 uur

Het programma en aanmeldformulieren vindt u op de site van het LECSO.

11 mei 2017Bijeenkomst Roermond Actieweek Thuiszitters

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie! Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats: een week barstensvol activiteiten. Waaronder de bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met SWV VO3102, op 11 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur bij KEC te Roermond. Lees meer

12 mei 2017Bijeenkomst: Ouders en instanties samen op weg naar een duurzame oplossing!

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie! Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats, een week barstensvol activiteiten. Als onderdeel van deze week organiseert het Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) een bijeenkomst op vrijdag 12 mei van 14:00 – 16:00 in regio Amsterdam. ACT! wil samen met andere initiatieven, organisaties én ouders het thuiszittersprobleem voor 2021 oplossen. ACT! heeft een unieke dialogische methodiek ontwikkeld om ouders én organisaties samen naar een duurzame oplossing te begeleiden. Op de bijeenkomst, zoals hieronder vermeld, kunt u zelf deze dialogische methodiek ervaren in onze speciaal daartoe ontwikkelde simulatie. Lees meer

19 mei 2017Proeverij ‘Samen leren leven – werken aan een inclusieve maatschappij’

Apart of samen, meedoen of buiten gesloten voelen, naast elkaar of met elkaar, een probleem of een mens, een beperking of een talent? Als we willen werken aan een inclusieve maatschappij, wat vraagt deze stip op de horizon van ons? Hoe kunnen wij in onze dagelijkse praktijk omdenken om ‘samen te leren leven’ – en zo bijdragen aan een meer inclusieve maatschappij? Hoe maken we werk van het Salamanca Statement uit 1994? Om deze verschillende perspectieven te verkennen over wat er nodig is voor een betekenisvolle toekomst voor alle kinderen en jongeren, organiseert de voorbereidingsgroep conferenties samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 een proeverij op 19 mei. Lees meer

23 mei 2017Bijeenkomst Governance: hoe geef je vorm aan effectief intern toezicht?

Het steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert op 23 mei een bijeenkomst Governance. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de bijeenkomst: Scheiding bestuur en toezicht: ruimte voor checks en balances; Stapeling van toezicht? Toezicht op het niveau van het schoolbestuur en het samenwerkingsverband; Vormen van onafhankelijk toezicht binnen samenwerkingsverbanden. Lees meer

23 mei 2017Bijeenkomst: lidmaatschap swv van de VO-raad

Alle swv’en vo worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op 23 mei 2017 over het aangesloten lidmaatschap van de VO-raad. Met een groep kwartiermakers vanuit de swv’en is gesproken over de nadere uitwerking van dit aangesloten lidmaatschap en de positie van de swv’en binnen de VO-raad. Lees meer

31 mei 2017Regionale bijeenkomst: maatwerk en flexibilisering

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden en zo thuiszitten te voorkomen, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod?
Het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de PO-Raad organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei. Lees meer

31 mei 2017Regionale bijeenkomst passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert conferenties in de regio over verschillende thema’s in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. In één namiddag en avond bent u op de hoogte van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs. Lees meer

1 juni 2017Regionale bijeenkomst: maatwerk en flexibilisering

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden en zo thuiszitten te voorkomen, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod? Wat kan er op een reguliere school?  Wat heb je – als regulier onderwijs – nodig van het VSO om een dekkend aanbod te creëren?
Het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de PO-Raad organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei. Lees meer

1 juni 2017Regionale bijeenkomst passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert conferenties in de regio over verschillende thema’s in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. In één namiddag en avond bent u op de hoogte van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs. Lees meer

7 juni 2017Regionale bijeenkomst: maatwerk en flexibilisering

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden en zo thuiszitten te voorkomen, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod? Wat kan er op een reguliere school?  Wat heb je – als regulier onderwijs – nodig van het VSO om een dekkend aanbod te creëren?
Het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de PO-Raad organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei. Lees meer

8 juni 2017Save the date: OPDC-Symposium

Een dag vol kennis, inspiratie en ontmoetingen met volop ruimte voor uitwisseling over thema’s als samenwerking, positionering en methodieken. Tijdens het ochtendprogramma worden o.a. de ervaringen met passend onderwijs gedeeld. Het middagprogramma staat in het teken van kennismaken met, het uitwisselen van ervaringen met, en het verdiepen van diverse methodieken voor leerlingen met gedragsproblemen, zoals TOPs! Het definitieve programma is begin april bekend, vanaf dan kunt u zich aanmelden. (meer…)

8 juni 2017Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Tijdens deze netwerkbijeenkomst rond het thema financiën en bedrijfsvoering ontvangt u actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering en kunt u ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning – controlcyclus. Kortom, een bijeenkomst waarin u van elkaar kunt leren, van gedachten kunt wisselen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten kan komen. Lees meer

8 juni 2017Inspiratiebijeenkomst ‘Passend onderwijs in en om de school’

Speciaal voor schoolleiders, mentoren, zorgcoördinatoren en docenten organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met vertegenwoordigers uit het veld een inspiratiebijeenkomst ‘Passend onderwijs in en om de school’ op 8 juni in omgeving Groningen. Lees meer

8 juni 2017Regiobijeenkomst Schakelen van school naar werk

Bent u als (stage)coördinator, -docent of mentor werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Wilt u de uitstroom van uw leerlingen naar beschut werk of een garantiebaan nog beter vormgeven? Dan kunt u zich nu inschrijven voor één van de regionale bijeenkomsten die georganiseerd worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Sectorraad Praktijkonderwijs en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn specifiek voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. We praten u bij over de laatste wijzigingen in de Participatiewet, beschut werk en de wetgeving voor de Banenafspraak met doelgroepenregister. Aan de orde komen kansen voor samenwerking tussen school, gemeente en UWV, praktijkvoorbeelden en vragen.

De bijeenkomsten worden verspreid door Nederland georganiseerd zodat er altijd een mogelijkheid bij u in de buurt is:
Amersfoort: donderdag 8 juni, 09.30 uur – 12.00 uur
Alkmaar: donderdag 8 juni, 14.00 uur – 16.30 uur

Het programma en aanmeldformulieren vindt u op de site van het LECSO.

19 juni 2017Masterclass ‘Leiderschap en het omgaan met tegengestelde belangen’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

11 september 2017Masterclass ‘Governance en het maatschappelijke speelveld’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

5 oktober 2017Tweedaagse samenwerkingsverbanden

Op 5 en 6 oktober 2017 vindt de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen Leren Leven – werken aan de inclusieve maatschappij’. Oftewel samen werken aan een samenleving waaraan iedereen meedoet. Hoe bereiken we dat? Vertrekpunt voor het beantwoorden van de vraag is de leefwereld. Hoe kunnen we het gesprek verleggen van routes en systemen naar mensen en de bedoeling? Hoe zorgen we dat systemen gaan aansluiten bij wat er nodig is in het echte leven, samen met leerlingen, ouders en partners? Een beweging die zowel in zorg als onderwijs steeds meer wordt gezien als kans. Binnenkort meer.

6 oktober 2017Tweedaagse samenwerkingsverbanden

Op 5 en 6 oktober 2017 vindt de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen Leren Leven – werken aan de inclusieve maatschappij’. Oftewel samen werken aan een samenleving waaraan iedereen meedoet. Hoe bereiken we dat? Vertrekpunt voor het beantwoorden van de vraag is de leefwereld. Hoe kunnen we het gesprek verleggen van routes en systemen naar mensen en de bedoeling? Hoe zorgen we dat systemen gaan aansluiten bij wat er nodig is in het echte leven, samen met leerlingen, ouders en partners? Een beweging die zowel in zorg als onderwijs steeds meer wordt gezien als kans. Binnenkort meer.

2 november 2017Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Tijdens deze netwerkbijeenkomst rond het thema financiën en bedrijfsvoering ontvangt u actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering en kunt u ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning – controlcyclus. Kortom, een bijeenkomst waarin u van elkaar kunt leren, van gedachten kunt wisselen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten kan komen. Lees meer

4 december 2017Masterclass ‘Public affairs: het beïnvloedingsspel in het publieke domein’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

1 augustus 2021Normatief zorgbudget

Normatief zorgbudget is volledig verevend.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Filmpje passend onderwijs

Filmpje passend onderwijs

Bekijk het filmpje met daarin de kernboodschap van passend onderwijs, gemaakt in opdracht van de VO-raad, PO-Raad en VNG.

Organisaties passend onderwijs

Organisaties passend onderwijs

Alle organisaties die actief zijn op het gebied van passend onderwijs, compleet met hun ondersteuningsaanbod, overzichtelijk op een rij.