Agenda

1 februari 2018Themabijeenkomst privacy & passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden (swv-en) en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet je rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatieuitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg? Om die reden organiseren de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, NVO, NIP en ouders & onderwijs op 1 februari een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, scholen en orthopedagogen en psychologen. Lees meer

6 maart 2018Landelijk congres ouderschapskennis

Tijdens het interactieve congres Ouderschapskennis 2018 delen Lieve Cottyn, Katie Lee Weille en Menno Oosterhoff tijdens de plenaire sessies hun kennis en ervaring met het werken met ouders. Hoe kun je de ervaringskennis van ouders als startpunt nemen? Wat hebben zij geleerd? Welke vragen, dilemma’s en hobbels roept dit op binnen hun werkveld?
Tijdens deelsessies van anderhalf uur is er ruimte om de diepte in te gaan binnen een door u gekozen thema. Het congres is ontwikkeld voor leerkrachten, beleidsmakers, programmaontwikkelaars, schooldirecteuren, managers, hulpverleners, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, gezondheidsprofessionals, preventiewerkers en andere professionals die met ouders werken. Lees meer

8 maart 2018Netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording passend onderwijs

Ook in 2018 organiseren wij voor ‘financials’ twee netwerkbijeenkomsten rond het thema financieel management en verantwoording passend onderwijs. Tijdens deze kosteloze netwerkbijeenkomsten wordt u op de hoogte gebracht van actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning-controlcyclus in relatie tot verantwoording. (meer…)

4 oktober 2018Tweedaagse passend onderwijs 4&5 oktober

Ook in 2018 wordt er weer een tweedaagse conferentie georganiseerd over passend onderwijs, en wel op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018. Reserveer deze data dus alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma volgt te zijner tijd.

8 november 2018Netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording Passend onderwijs

Ook in 2018 organiseren wij voor ‘financials’ twee netwerkbijeenkomsten rond het thema financieel management en verantwoording passend onderwijs. Tijdens deze kosteloze netwerkbijeenkomsten wordt u op de hoogte gebracht van actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning-controlcyclus in relatie tot verantwoording. (meer…)

1 augustus 2021Normatief zorgbudget

Normatief zorgbudget is volledig verevend.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.