Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!

Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week barstensvol activiteiten, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO-raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs.

Groeiagenda

Het programma van de actieweek groeit! Onderstaande agenda wordt steeds aangevuld. Wilt u ook deelnemen aan de actieweek? Stuurt u dan een mail naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Actieweek

8 mei 2017Denktank (besloten bijeenkomst)

Locatie - Driebergen

Voor wie - Scholen, swv-en, gemeenten

Partners - Op initiatief van een ouder i.s.m. twee swv-en VO en Gemeente Nijkerk

Locatie - omgeving Eindhoven/de Kempen

Voor wie - Ouders, opvoeders en grootouders van (dreigende) thuiszitters

Partners - Stichting LOEK@YOU, Gastspreker Keyon van Keyonorganization.com

Locatie - ‘Kino’ in Rotterdam

Voor wie - Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar), vertegenwoordigers van alle geledingen uit onderwijs po, vo en mbo, gemeenten en jeugdhulp

Partners - iHUB (Altra, Horizon, De Opvoedpoli, De Nieuwe Kans)

Locatie - Mathildepaviljoen in Amsterdam

Voor wie - Professionals in onderwijs en jeugdzorg

Partners - Altra Onderwijs & Jeugdhulp

Locatie - ‘Theater ’t Hoogt’ in Utrecht

Voor wie - Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar), vertegenwoordigers van alle geledingen uit onderwijs po, vo en mbo, gemeenten en jeugdhulp

Partners - iHUB (Altra, Horizon, De Opvoedpoli, De Nieuwe Kans)

Locatie - T-kwadraat in Tilburg

Voor wie - Zorgcoördinatoren en/of de verzuimcoördinatoren van het VO, collega’s zijn ook van harte welkom

Partners - Gemeente Tilburg en Gedragswerk

Locatie - Willem Alexanderschool in Woerden

Voor wie - (Pleeg)ouders met kinderen in het v(s)o die wonen of kinderen op school hebben in gemeenten Montfoort, Oudewater, Woerden of De Ronde Venen

Partners - UW Ouderplatform

10 mei 2017Publicatie e-magazine ‘Samen maken we het verschil voor onze jeugd’

Voor wie - Bestuurders, beleidsambtenaren en professionals op het snijvlak van jeugdzorg-onderwijs-leerplicht

Partners - SWV Helmond Peelland en Gemeente Helmond

Locatie - Sprengeloo in Apeldoorn

Voor wie - Bestuurders gemeenten en onderwijs VO-MBO regio Stedendriehoek

Partners - Sprengeloo

Locatie - Stanislas Westplantsoen Delft

Voor wie - Thuiszitters

Partners - LAKS

Locatie - ‘Lab 111’ in Amsterdam

Voor wie - Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar), vertegenwoordigers van alle geledingen uit onderwijs po, vo en mbo, gemeenten en jeugdhulp

Partners - iHUB (Altra, Horizon, De Opvoedpoli, De Nieuwe Kans)

Locatie - Zaalverhuur7 te Utrecht

Voor wie - Onderwijs (po, vo en mbo), gemeenten en jeugdzorg

Partners - OCW, VWS, interventieteam, Bureau Onderwijsconsulenten, Gedragswerk

Locatie - KEC, kasteel Hillenraedtstraat 36 in Roermond

Voor wie - Scholen, schoolbesturen, swv-en (po en vo) en gemeenten

Partners - Swv Roermond, PO-Raad

Voor wie - professionals in onderwijs en jeugdhulp

Partners - Ouders & Onderwijs, NJi i.s.m. ministerie van OCW en VWS

11 mei 2017Aanjaagbijeenkomst thuiszitters (besloten bijeenkomst)

Locatie - Contact der Continenten in Soesterberg

Voor wie - 4 SWV’s, 6 gemeenten en Marc Dullaert

Partners - Samenwerkingsverband V(S)O Eemland, reformatorisch, Berséba, De Eem, reformatorisch SVO en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg

Locatie - Churchilllaan 11, Utrecht

Voor wie - Ouders

Partners - Ouders & Onderwijs i.s.m. Ieder(in)

Locatie - Amsterdam

Voor wie - Scholen en -bestuurders, gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties, (LPA’s, jeugdzorg, gezinszorg), SWV’s, inspectie, Ministerie van OCW én ouders

Partners - Advies Centrum Thuiszitters (ACT!)

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.